Myyränkankaan tuulivoimahanke – Kihniö ja Virrat

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Myyränkankaan tuulivoimahankkeeseen! Suunnittelemme tuulivoimapuistoa Pirkanmaalle, Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin rajalle. Hankealue on poikkeuksellisen laaja tuulivoimatuotantoon sopiva alue Pirkanmaalla.

 

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) on saatu valmiiksi ja kaavoitus on käynnissä. ELY antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta kesäkuun loppuun mennessä, sen jälkeen käydään läpi kaavaluonnoksesta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta saatu palaute, jonka perusteella lähdetään työstämään kaavaehdotusta.

 

Uutiset

07/2024 ABO Energy mukana Kihniön Kipakoilla markkinoilla 6.7.

Tervetuloa tutustumaan Myyränkankaan hankesuunnitelmiin ja keskustelemaan hankkeesta infopistelleemme!

 4/2024 Kaavaluonnokset nähtävillä 10.4.-31.5 

Kihniön kunnan kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä  10.4.-31.5.2024.

Virtain kunnan kaavaluonnosasineisto on ollut nähtävillä 10.4.-31.5.2024.

4/2024 Yleisötilaisuudet 16.4. Kihniössä ja 17.4. Virroilla 

Myyränkankaan tuulivoimahanke etenee ympäristövaikutusten arvioinnissa selostusvaiheeseen.  Arviointiselostuksesta järjestetään Kihniössä yleisötilaisuus tiistaina 16.4.2024 klo 17-19 Puumilan Juhla- ja Taitotalossa (Kuruntie 1-3) ja Virroilla keskiviikkona 17.4.2024 klo 17-19 Kurjenkylän kylätalossa (Kurjenkyläntie 232).

Molempiin tilaisuuksiin voit osallistua myös etänä teams-yhteydellä. Liity mukaan oheisella linkillä.

Linkki tiistain Kihniön tilaisuuteen

Linkki keskiviikon Virtain tilaisuuteen

Lämpimästi tervetuloa!

 

Yleisötilaisuuksien esitysmateriaalit (PDF)

 

3/2024 Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavaluonnos tulossa nähtäville

Ympäristövaikutusten arviontiselostus tulossa nähtäville maaliskuussa. Kaavaluonnos tulee nähtäville maalis-huhtikuussa.

3/2024 Maanomistajatilaisuus 14.3.

 Järjestimme info- ja keskustelutilaisuuden maanomistajille 14.3. Kihniön Puumilassa. Kiitos hyvistä keskusteluista! 

6/2022 OAS:ien ja YVA-ohjelman nähtävilläolo sekä yleisötilaisuudet

Myyränkankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 23.6.–14.8.2022 Kihniön kunnan ja Virtain kaupungin verkkosivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on nähtävillä 23.6.–22.8.2022 Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyen pidetään yleisötilaisuudet seuraavasti:

  • Kihniössä: 28.6.2022 klo 17.00–19.00 Puumilassa (Kuruntie 1-3). 
  • Virroilla: 29.6.2022  klo 17.00–19.00 Virtain yhtenäiskoululla (Rantatie 4).

 

5/2022 Yleisötilaisuudet

3/2022 Kaavoitusaloite hyväksytty Virtain kaupunginhallituksessa

Virtain kaupunginhallitus hyväksyi  ABO Windin esittämän kaavoitusaloitteen 28.3.2022.

3/2022 Ramboll valittu hankkeen kaavoitus- ja YVA-konsultiksi

ABO Wind on solminut sopimuksen Rambollin kanssa osayleiskaavan laatimisesta ja ympäristövaikutusten arvioimisesta.

2/2022 Kaavoitusaloite hyväksytty Kihniön kunnanhallituksessa

Kihniön kunnanhallitus hyväksyi 14.2.2022 ABO Windin esittämän kaavoitusaloitteen.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Myyränkankaan tuulivoimahanke

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa 27 tuulivoimalaa alueelle. Voimalamallia ei ole vielä hankkeen tässä vaiheessa päätetty.

Voimaloiden tiedo

Turbiinien lukumäärä 27 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 7–10 MW
Roottorin halkaisija n. 215 m
Napakorkeus n. 210 m
Kokonaiskorkeus enintään 320 m

 

Sähkönsiirto 

Hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, kun turbiinit yhdistetään sähköasemalle. Sähköaseman yhteyteen on mahdollista sijoittaa myös akkuvarastointijärjetelmä. Sähköasemalta suunnitellaan 110 tai 400 kV liittymisjohtoa uudelle Fingridin suunnittelemalle sähköasemalle. Pituutta johdolle tulee reitistä riippuen 20–30 km. Sähköasema tulee sijaitsemaan Parkanon tai Kihniön alueella, tarkempi sijainti selviää kesän 2024 aikana. Liittyminen Fingridin verkkoon on mahdollista vuosina 2027–2028.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on selvitetty kahta eri pääreittivaihtoehtoa ja niiden variaatioita. Tarkempi tekninen suunnittelu on aloitettu ja etenee vuoden 2024 aikana.

Lue lisää liittymisjohdoista

Alueen kuvaus

Alustava suunnittelualue on kooltaan noin 4600 hehtaaria. Alue sijoittuu suurelta osin valmisteilla olevassa Pirkanmaan tuulivoimamaakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi merkitylle Myyränkangas-Pahkakummunmaa alueelle sekä osin maakuntakaavassa merkitylle luonnon monimuotoisuuden alueelle (LUOMO).

Alustavan suunnittelualueen etäisyys Kihniön keskustasta on noin 5 km ja Virtain keskustasta noin 20 km. 

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä ja yksityisten maanomistajien omistuksessa, joista suuren osan kanssa on tehty vuokrasopimus alueen käytöstä tuulivoimatuotantoon. Mikäli omistat kiinteistön kaava-alueelta mutta et ole solminut kanssamme maanvuokrasopimusta, voit ottaa yhteyttä projektijohtajaan.

Havainnekuvat

Kuvauspaikka 1: VE1 Aitonevan lintutorni
Kuvauspaikka 1: VE1 Aitonevan lintutorni

Kuvauspaikka 4: VE1 Kurjenkylän uimaranta
Kuvauspaikka 4: VE1 Kurjenkylän uimaranta

Kuvauspaikka 6: VE1 Korolampi Virrat
Kuvauspaikka 6: VE1 Korolampi Virrat

Kuvauspaikka 8: VE1 Korhoskylä Ratikyläntie 18,
Kuvauspaikka 8: VE1 Korhoskylä Ratikyläntie 18,

Mallinnukset

Melumallinnuskartta: vaihtoehto VE1

Melumallinnuskartta: vaihtoehto VE1

Viralliset aineistot

Ympäristöhallinnon hankesivu: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

Kaavaluonnosaineisto, Kihniö: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

Kaavaluonnosaineisto, Virrat: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

Tuulivoimahankkeen tarina

Hankekehitys on aloitettu syksyllä 2019 toisen hankekehittäjän, Salpatuulen, toimesta. Syksyllä 2021 vetovastuu hankkeesta siirtyi ABOlle. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle olisi mahtunut yhteensä 29 voimalaa, mutta kaksi voimalapaikkaa karsiutui pois jo alkuvaiheessa. Ympäristövaikutusten arviointi ja kaavaluonnos laadittiin 27 voimalalla.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille?

Tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa noin 30 000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Tuulivoimapuisto kerryttäisi koko elinkaaren aikanaan arvion mukaan yhteensä noin 23 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa kunnille ja tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan 

 

Yhteistyökumppanit

Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt Ramboll, samoin kaavakonsulttina on Ramboll. Alustavan voimajohtosuunnittelun on tehnyt Sitema ja voimajohdon tarkempaa suunnittelua jatkaa Omexom.

 

Hankkeen aikataulu

2021

2022

2023

2024

2025-2028

 

Q&A

 

Kuinka paljon tilaa yksi tuulivoimala tarvitsee?

 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu, että yksi voimala tarvitsee maata noin 2-2,5 hehtaaria. Tilaa tarvitaan tielle, tuulivoimalan perustuksille, nosturikentälle ja voimalan osien varastointialueille.

Vaikuttavatko tuulivoimalat metsä- ja maatalouden harjoittamiseen alueella?

Tuulivoimapuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen voivat jatkua ennallaan. Parannettu tieverkosto helpottaa alueella liikkumista ja esimerkiksi puunkorjuuta. 

Miten hankkeen suunnittelussa huomioidaan alueella olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset?

Kaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan yhteisvaikutuksia hankealueen muiden toimintojen ja lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. Myyränkankaan selvityksissä on huomioitu lähiseudun tuulivoimahankkeet mm. melu- ja välkemallinnuksissa sekä kuvasovitteissa ja näkyvyysanalyysissa.

Seudullisen kokoluokan tuulivoimapuisto edellyttää tuulivoimaloiden alue -merkinnän maakuntakaavassa. Pirkanmaalla seudullisen kokoluokan tuulivoimapuiston raja on kahdeksan voimalaa ja Myyränkankaan alue sijoittuu suurelta osin Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueeksi osoitetulle alueelle. Maakuntakaavassa tehdään maakuntatason suunnittelua eli tarkastellaan eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ja olemassa olevia toimintoja alueella.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen Janne Ristolainen ja tulin mukaan hankkeeseen YVA-ohjelman jälkeen. Näen, että Myyränkangas on erittäin hyvä tuulivoimatuotantoon soveltuva alue suhteellisen eteläisessä Suomessa. Tykkään liikkua luonnossa ja suunnitelmissa onkin testata alueen läpi kulkeva maastopyöräreitti.

 

Yhteystiedot

Janne Ristolainen

Janne Ristolainen

Puh. +358 40 56 29 739
janne.ristolainen(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot