Maanomistajat

Usein kysyttyä Yhteystiedot

Maanomistajat ovat tuulivoimahankkeissa tärkeässä osassa. Vuokraamalla maatasi tuulivoimahanketta varten olet mahdollistamassa kotimaisen, uusiutuvan energian lisäämistä Suomessa. 

Ota yhteyttä, niin selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuudet maillasi.

Usein kysytyt kysymykset 

Mistä tiedän, voiko kiinteistölleni rakentaa tuulivoimaa?

Tuulivoimatuotantoon voivat soveltua erityisesti suurehkot ja yhtenäiset, asumattomat metsäalueet. Ota yhteyttä, niin selvitämme tuulivoimatuotannon mahdollisuudet maillasi. Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse: info@abo-wind.fi

Kuinka paljon tilaa yksi voimala tarvitsee?

Yksi voimala tarvitsee maata noin 1-2 hehtaaria. Tilaa tarvitaan tuulivoimalan perustuksille, nosturikentälle ja voimalan osien varastointialueille.

Kuinka pitkään kestää, että voimalat voidaan pystyttää?

Tuulipuistohankkeen selvitykset, kaavoitus, luvitus ja rakentaminen kestää tyypillisesti yhteensä 5 –7 vuotta. Hankekehitysvaihe (esiselvitykset, kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi, luvitus, tuulimittaukset) vievät yleensä 4–6 vuotta. Tuulipuiston rakentaminen kestää yleensä 1–2 vuotta. 

Voiko tuulipuiston alueella lenkkeillä / marjastaa / metsästää?

Tuulivoimatuotanto ei estä alueen virkistyskäyttöä muutoin kuin rakennusaikana. Tuulipuiston rakentaminen kestää yleensä 1-2 vuotta. Myös metsästys voi jatkua alueella normaalisti.  Talviaikaan ei suositella liikkumista kyltein merkityllä alueella jään putoamisriskin takia.

Vaikuttavatko tuulivoimalat metsä- ja maatalouden harjoittamiseen alueella?

Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen voivat jatkua ennallaan.

Kärsiikö teiden kunto rakentamisesta?

Tyypillisesti teiden kunto jopa paranee tuulivoimahankkeen ansiosta. Suunnittelualueen tieverkkoa vahvistetaan kestämään voimalan osien kuljetukset. Lisäksi saattaa olla tarpeen rakentaa uutta tiestöä. Talviaikaan tiestö pidetään aurattuna.

Mitä jos puistoa ei voidakaan rakentaa, mutta olen allekirjoittanut sopimuksen?

Tuulivoimahankkeen mahdollinen estyminen on huomioitu vuokrasopimuksen irtisanomisehdoissa. Vuokralaisella eli ABO Wind Oy:llä tai erillisellä hankeyhtiöllä on standardisopimustemme mukaan irtisanomisoikeus, mikäli hankekehityksen aikana osoittautuu, ettei tuulivoimapuistoa pysytä toteuttamaan. Vuokrasopimuksissa sovitaan myös pääsääntöisesti määräajoista tiettyjen tuulipuiston rakentamiseen tähtäävien toimenpiteiden suorittamiselle, kuten rakennusluvan hakemiselle. Mikäli toimenpiteet eivät ole toteutuneet määräajassa, maanomistajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

Miksi valita ABO?

Meillä on pitkä kokemus tuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Kymmenes tuulipuistomme Suomessa on pian valmistumassa. Lisäksi meillä on useita hankkeita suunnitteluvaiheessa eri puolella Suomea. Vuosittain maksamme tuulipuistoistamme vuokraa useille sadoille maanomistajille.

Huolehdimme hankkeesta sen jokaisessa vaiheessa: alkaen hankkeen suunnittelusta, tuulipuiston kaavoituksesta ja luvituksesta, voimaloiden ostosta, edeten rakentamiseen ja käyttöönottoon. Pyrimme pitämään maanomistajat ajan tasalla suunnittelun joka vaiheessa ja vastaamme kysymyksiin koko hankekehityksen ajan.

 

 

Yhteystiedot

Aapo Koivuniemi

Aapo Koivuniemi

Puh. +358 50 52 15 573
aapo.koivuniemi(at)abo-wind.fi

Tutustu myös

Usein kysyttyä Yhteystiedot