Mäntykankaan tuulivoimahanke - Parkano ja Kurikka

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Mäntykankaan tuulivoimahankkeeseen! Hanketta suunnitellaan kahden kaupungin, Kurikan ja Parkanon ja kahden maakunnan (Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) alueelle. Kahden kunnan yhteishanke olisi merkittävä askel kohti puhtaampaa energiantuotantoa ja hanke piristäisi molempien kaupunkien ja lähiseutujen elinvoimaa.

 

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Parkanon ja Kurikan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet. Tämän myötä on aloitettu kaavoitustyö ja ympäristövaikutusten arviointi, jossa selvitetään hankkeen sopivuutta alueelle. Tällä hetkellä tehdään selvityksiä hankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA) varten. Ympäristövaikutusten arviointi tehdään yhteisesti koko hankealueelle, mutta kummallekin kaupungille laaditaan erilliset osayleiskaavaehdotukset, joiden hyväksymisestä kumpikin kaupunki päättää itse.

 

Uutiset

05/2024: Hankkeen yleisötilaisuus 23.5.

Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksia tutkitaan ja hankkeen osayleiskaavaehdotuksen laatiminen Kurikassa aloitetaan. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 17.5.–16.6.2024.

Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet yleisötilaisuuteen torstaina 23.5. Nuorisotalo Harjulaan (Hulkontie 10, 61710 Pentinmäki). Tilaisuuden alussa klo 17.30 on kahvitarjoilu ja ohjelma alkaa klo 18.

Lämpimästi tervetuloa!

01/2024: Sähkönsiirron reittivaihtoehdot

Hankkeessa selvitetään kolme pääreittiä sähkönsiirrolle. Kaikki vaihtoehdot ovat maakaapeleita, jotka sijoitettaisiin olemassa olevien teiden viereen.

 10/2023: Kaavoitusaloite hyväksytty Kurikassa 

Kurikan kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa kaavoituksen 9.10.

10/2023: Tuulimittausmasto pystytetty

Lokakuussa hankealueelle pystytettiin noin 185 m korkea tuulimittausmasto. Tuuliolosuhteita mitataan noin kahden vuoden ajan.

 

08/2023: Yleisötilaisuus 31.8

Mäntykankaan tuulivoimahankesuunnitelmat etenevät. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyohjelma (YVA-ohjelma) sekä osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävillä 2.8.-15.9.2023.

Kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet yleisötilaisuuteen torstaina 31.8.2023 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään Pohjois-Parkanon kylätalolla (Vatajantie 191, 39750 Kuivasjärvi). Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

 

 

10/2022: Kaavoitusaloite hyväksytty Parkanossa

 Parkanon kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteen 24.10.

10/2022: Tuulivoima kaava-aloitteet Parkanon ja Kurikan kaupungeille

ABO Wind on toimittanut 7.10.2022 Parkanon ja Kurikan kaupungeille aloitteen Mäntykankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavoituksen aloittamisesta.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa yhteensä yhdeksän tuulivoimalaa, joista viisi tulisi Parkanoon ja neljä Kurikkaan. 

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 9 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 7-10 MW
Roottorin halkaisija ei vielä tiedossa
Napakorkeus ei vielä tiedossa
Kokonaiskorkeus enintään 320 m

 

Sähkönsiirto

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot suunniteltiin talvella 2024. Vaihtoehdot ovat kaikki maakaapeleita, eli hankkeessa ei suunnitella ilmajohtoa. Kaikki reittivaihtoehdot kulkevat olemassa olevia teitä pitkin Parkanon kaupungin alueilla. Reittivaihtoehdot selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.

Alueen kuvaus

Hankealue koostuu pääasiassa talousmetsästä ja kosteista suoalueista. Lähellä sijaitsee toiminnassa oleva Hanhinevan turvesuo. Suunnittelussa on otettu huomioon myös alueen länsipuolella sijaitseva arvokas kallioalue ja pohjavesialueet. 

Havainnekuvat

ei ole vielä tehty

Mallinnukset

ei ole vielä tehty

Viralliset aineistot

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivulla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

 

Tuulivoimahankkeen tarina

Mäntykankaan hankkeessa oli alussa mukana kaksi toimijaa ABO Energy ja Salpatuuli, joista ABO Energy on jatkanut hankkeen kehittäjänä. Hankkeelle ei alkuun ollut tarjolla verkkoliityntämahdollisuutta. Vuonna 2022 tilanne muuttui ja nyt suunniteltavan ja selvitettävän hankkeen verkkoon liittäminen tuli mahdolliseksi ja työtä hankkeen parissa voitiin jatkaa. Yhteistyö ja keskustelut eri osapuolten välillä ovat olleet avainasemassa hankkeen edistämisessä.

Hankealueella valtaosa maista on vuokrattu. Alueella on sekä yksityisiä maanomistajia että valtion omistamaa maata.

 

Mitä hanke tarkoittaisi kuntalaisille Kurikassa ja Parkanossa?

Tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa noin 10 000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Tuulisähkön tuotannolla voitaisiin vähentää muusta energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä.

Hanke tukisi Parkanon ja Kurikan kaupunkien elinvoimaa rakentamishankkeen lisäksi myös ylläpitovaiheessa. Tuulivoimapuisto kerryttäisi koko elinkaarensa ajan kiinteistöverotuloa kunnille ja tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan.

 

Yhteistyökumppanit

Hankkeen konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Konsultti vastaa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen vaadittavista selvityksistä ja laatii hankkeelle osayleiskaavaehdotukset.

 

Hankkeen aikataulu

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Q&A

 

Missä voin tutustua hankesuunnitelmiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin? Miten voin vaikuttaa ja antaa palautetta?

ABOn hankkeilla on nimetyt yhteyshenkilöt, joihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä halki projektin. Hankkeen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) eri vaiheissa järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa on mahdollisuus keskustella hankkeesta. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavoituksen materiaalien ollessa nähtävillä, mielipiteen voi jättää kirjallisesti. Virallisten yleisötilaisuuksien välillä pidämme infopisteitä ja osallistumme paikallisiin tapahtumiin, joissa ihmiset voivat tulla tutustumaan hankkeeseen. Päivitämme hankkeen verkkosivuille ajankohtaiset tiedot ja tilaisuudet.

Miten hankkeen suunnittelussa huomioidaan alueella olevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset?

Kaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan tarvetta kartoittaa yhteisvaikutuksia hankealueen muiden toimintojen ja lähialueen tuulivoimahankkeiden kanssa. Esimerkiksi 2‒3 km säteellä olevat tuulivoimalat huomioidaan melumallinnuksissa ja kuvasovitteissa esitetään myös muut mahdolliset lähellä olevat hankkeet. Seudullisen kokoluokan tuulivoimapuisto edellyttää tuulivoimaloiden alue -merkinnän maakuntakaavassa. Maakunnasta riippuen seudullisen kokoluokan tuulivoimapuiston raja vaihtelee seitsemästä kymmeneen voimalaan. Maakuntakaavassa tehdään maakuntatason suunnittelua eli tarkastellaan eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ja olemassa olevia toimintoja alueella.

Aiheutuuko tuulivoimarakentamisesta haittaa alueen eläimille?

Tuulivoimaloiden vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin selvitetään ja arvioidaan suunnittelun aikana. Vaikutuksia selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ja kaavoituksessa ja ne pyritään minimoimaan. Esimerkiksi lintujen osalta tehdään maastoseurantaa eri vuoden aikoina ja selvitetään havaintoaineistojen perusteella alueen linnustoa. ABO Energyn rakennuttamissa, valmiissa tuulipuistoissa on havaittu usein riistaa ja muita nisäkkäitä. Eläimet voivat välttää tuulipuiston aluetta rakennusaikana mutta käytön aikana ne liikkuvat alueella normaalisti.

 

Etkö löytänyt kaipaamaasi tietoa?  ‒ Ole yhteydessä Elviraan!

Elvira Ehnström on ollut mukana hankkeessa projektijohtajan roolissa syksystä 2022 lähtien. Elvira painottaa, että vuoropuhelu on tärkeää hankkeen kehittämisessä entistä paremmaksi ja järjestämiemme tapahtumien ohella häneen voi olla yhteydessä myös puhelimitse ja sähköpostitse keskustellakseen tai saadakseen lisätietoa hankkeesta.

 

Yhteystiedot

Elvira Ehnström

Elvira Ehnström

Puh. +358 50 36 13 559
elvira.ehnstrom(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot