Vihreä vety

Vetyhankeportfolio Vetyhankkeemme Yhteystiedot

Haluamme olla mukana viemässä uusiutuvan energian ratkaisuja kaikille sektoreille ja pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla. Tuuli- ja aurinkovoiman sekä energian varastointiratkaisujen lisäksi ABO Wind on työskennellyt vetyhankkeiden parissa useiden vuosien ajan. Uusiutuvalla energialla tuotetulla vedyllä voidaan vähentää liikenteen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Kehitämme parhaillaan vetyprojekteja Kanadassa, Argentiinassa, Tunisiassa ja Saksassa. Hankkeiden kokonaiskapasiteetti on noin 16 gigawattia. Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään vastaavia hankkeita myös esimerkiksi Espanjassa, Etelä-Afrikassa ja Suomessa.

Liiketoimintamallimme vaihtelevat vetyhankkeissa ja voimme olla hankkeissa mukana uusiutuvan energian tuottajana ja/tai hankkeen kehittäjänä. Suunnittelemme hankkeita sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.

Vetyhankeportfolio 

Vetyhankeportfolio

Vetyhankkeemme 

Yhteystiedot

Fabian Hinz

Dr. Fabian Hinz

Tel. +49 611 267 65-434
Fax +49 611 267 65-599
fabian.hinz(at)abo-wind.de

Tutustu myös

Vetyhankeportfolio Vetyhankkeemme Yhteystiedot