Vihreä vety

Vetyhankeportfolio Vetyhankkeemme Yhteystiedot

Haluamme olla mukana viemässä uusiutuvan energian ratkaisuja kaikille sektoreille ja pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla. Tuuli- ja aurinkovoiman sekä energian varastointiratkaisujen lisäksi ABO Wind on työskennellyt vetyhankkeiden parissa useiden vuosien ajan. Uusiutuvalla energialla tuotetulla vedyllä voidaan vähentää liikenteen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Kehitämme parhaillaan vetyprojekteja Kanadassa, Argentiinassa, Etelä-Afrikassa, Tunisiassa, Espanjassa ja Saksassa. Hankkeiden kokonaiskapasiteetti on noin 20 gigawattia. Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään vastaavia hankkeita myös Suomessa.

Liiketoimintamallimme vaihtelevat vetyhankkeissa ja voimme olla hankkeissa mukana uusiutuvan energian tuottajana ja/tai hankkeen kehittäjänä. Suunnittelemme hankkeita sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.

Vetyhankeportfolio 

Vetyhankeportfolio

Vetyhankkeemme 

Yhteystiedot

Fabian Hinz

Dr. Fabian Hinz

Tel. +49 611 267 65-434
Fax +49 611 267 65-599
fabian.hinz(at)abo-wind.de

Tutustu myös

Vetyhankeportfolio Vetyhankkeemme Yhteystiedot