Ανάπτυξη & Κατασκευή

Η ABO Wind αναπτύσσει και κατασκευάζει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα σε όλον τον κόσμο. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας διεκπεραιώνουν όλα τα στάδια, από την εξασφάλιση θέσης, έως την αδειοδότηση, την εξασφάλιση χρηματοδότησης, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή και τη σύνδεση στο δίκτυο.

Λειτουργία & Συντήρηση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ABO Wind παρέχει υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η Εταιρεία

Η ABO Wind ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια εταιρεία πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 1000 στελέχη και αναπτύσσει και κατασκευάζει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα σε 16 χώρες.