Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke - Lapinlahti

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen verkkosivuille! Hanketta suunnitellaan Lapinlahden kunnan pohjoisosaan noin 7–8 kilometrin päähän keskustasta. Tuulivoimahanke olisi merkittävä investointi Pohjois-Savoon ja Lapinlahdelle. Hanke kasvattaisi kotimaisen, uusiutuvan energian tuotantoa ja tukisi alueellista elinvoimaa kiinteistöverojen ja työllisyyden muodossa.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Tuulivoimahankkeen kaavoitus on käynnissä ja kaavaehdotus on tulossa nähtäville syksyllä 2024. Loppuvuodesta 2024 kaavan on tarkoitus edetä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

 

Uutiset

04/2024: Yrittäjäilta tuulivoimasta paikallisille yrittäjille

Tapasimme paikallisia yrittäjiä ja kerroimme työmahdollisuuksista tuulivoimapuiston rakennus- ja toimintavaiheessa.

1/2024: Yleisötilaisuus ja kuntalaisten työpaja 31.1.2024 klo 17–20

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2024, ja kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet yleisötilaisuuteen kuulemaan lisää.

Yleisötilaisuus pidetään 31.1.2024 klo 17–18 Lapinlahden kunnantalon valtuustosalissa (Asematie 4, Lapinlahti). Esittelyn jälkeen paikallaolijoilla on mahdollisuus osallistua vielä erilliseen työpajaan klo 18–20. YVA-selostuksen ja kaavaluonnoksen esittelyä (klo 17–18) voi seurata myös etäyhteydellä, osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta Lapinlahden kunnan nettisivuilla, sekä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/iso-petajamaen-tuulivoimahanke-lapinlahti-ja-iisalmi

01/2024: Työpaja kunnanvaltuutetuille
11/2023: Vierailu hankealueella yhdessä paikallisjärjestön kanssa

Tutustuimme hankealueeseen yhdessä paikallisen Lapinlahti – Maailmanparaspaikka Ry:n kanssa

09/2023: ABO mukana tuulivoimapaneelikeskustelussa

Osallistuimme Lapinlahden kunnan järjestämään tuulivoimapaneelikeskusteluun 2.9.2023.

08/2023: Tuulenmittaumasto pystytetty hankealueelle

Tuulenmittausmasto pystytettiin alueelle syksyllä 2023.

Mastolla mitataan tuulen nopeutta, suuntaa ja turbulenssia sekä lämpötilaa, ilmanpainetta ja -kosteutta. Kerättävän datan avulla saadaan arvioitua, kuinka paljon energiaa suunnitteilla olevat tuulivoimalat tuottaisivat.

07/2023: Tuulivoima-infopiste Lapinlahden pääkirjastolla 13.7  klo 10–16

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten selvitykset sekä kaavoitus etenevät, ja seuraava yleisötilaisuus hankkeesta pidetään loppuvuodesta.

Ennen tätä tahdomme kuitenkin antaa kuntalaisille ja erityisesti kesäasukkaille mahdollisuuden esittää kysymyksiä hankkeeseen liittyen, joten järjestämme infopisteen

torstaina 13.7. Lapinlahden pääkirjastolla klo 10–16.

Infopisteelle voi tulla keskustelemaan Iso-Petäjämäen hankkeesta projektijohtajan kanssa, sekä kysellä mieltä askarruttavia asioita tuulivoimasta.

Lämpimästi tervetuloa!

6/2023: Asukaskysely on avattu

Iso-Petäjämäen asukaskysely on avoinna 30.7. välisenä aikana. Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen QR-koodin kautta tai osoitteessa https://mpt.link/iso-petajamaki. Kyselyn paperiversio postitetaan lisäksi noin 6 kilometrin säteellä voimaloista sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen asukkaille. Toivomme vastauksia mahdollisimman laajasti kuntalaisilta, vapaa-ajan asukkailta, alueella liikkujilta sekä kaikilta, keitä hanke koskettaa!

05/2023: Tuulivoimahankkeen luontoselvitykset käynnissä ja asukaskyselyn tulokset tulossa nähtäville

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen luontoselvitykset ovat käynnistyneet kevään aikana mm. pöllö- ja saukkoselvityksillä sekä kevätmuuttoseurannalla. Hankkeeseen liittyvä asukaskysely tullaan julkaisemaan ennen kesää, ja luontoselvityksiä tullaan jatkamaan kesän yli mm. kasvisto- ja lepakkoselvityksillä.

01/2023:  Tuulivoima-yleisötilaisuus

Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen kaavoitus on edennyt, ja kutsumme kaikki aiheesta kiinnostuneet yleisötilaisuuteen kuulemaan lisää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), sekä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ohjelmasta.

Yleisötilaisuus järjestetään 24.1.2023 Lapinlahden kunnantalon valtuustosalissa (Asematie 4) klo 17.00–19.00. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Linkki osallistumista varten löytyy Lapinlahden kunnan kotisivuilta.

 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa! 

 10/2022:  Yleisötilaisuus tuulivoimahankkeesta järjestetään Lapinlahden kunnantalolla 27.10.2022 klo 16.30–19.30 

09/2022:  Tuulivoima kaava-aloite hyväksytty Lapinlahdella

ABO Wind on toimittanut Lapinlahden kunnalle aloitteen Iso-Petäjämäen tuulivoima-alueen osayleiskaavoituksen aloittamisesta. Aloite hyväksyttiin Lapinlahden kunnanhallituksen kokouksessa 12.9.2022.

Kaavoituksessa selvitetään tuulivoimapuiston vaikutukset ja esitetään eri hankevaihtoehdot esim. voimaloiden lukumäärän osalta. Lopullinen päätösvalta kaavan hyväksymisestä on kunnalla.

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Sijainti

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Voit tutustua hankkeen tietoihin myös erillisessä ArcGis-karttapalvelussa.

Tuulivoimalat

 Hankkeessa on selvitetty mahdollisuutta rakentaa 11 tai 13 voimalaa.

Voimaloiden tiedot

Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho 6-10 MW
Roottorin halkaisija n. 200 m
Napakorkeus n. 200 m
Kokonaiskorkeus enintään 300 m

 

Sähkönsiirto

Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan hankealueen sisällä maakaapeleilla tuulivoimapuiston omalle sähköasemalle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu ulkoisen sähkönsiirron osalta useampaa vaihtoehtoa. Vaihtoehtoina on tarkasteltu liittymistä Fingridin suunnitteilla olevalle Leppärinne sähköasemalle pohjoisessa, olemassa olevien voimajohtojen johtoalueita seuraten sekä liittymistä Varpaisjärvelle Savon Voima Verkon Alapitkä – Varpaisjärvi 110 kV voimajohdon varteen tai Varpaisjärven sähköasemalle. Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu liittymistä hankealueen länsipuolella oleviin voimajohtoihin. Näihin liittyminen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole teknisesti mahdollista. Ulkoinen sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavaksi 110 kV voimajohtoa käyttäen. 

Lue lisää liittymisjohdoista

Alueen kuvaus

Hanketta suunnitellaan talousmetsävaltaiselle alueelle Lapinlahden kunnan pohjoisosaan Horsmanmäen lounaispuolelle. Etäisyys Lapinlahden keskustaan on noin 7–8 kilometriä. Iso-Petäjämäen tuulivoima-alue on huomioitu Pohjois-Savon maakuntakaava 2040-uudistuksessa tuulivoimalle soveltuvana alueena.

Hankkeen suunnittelussa on eritysesti kiinnitetty huomiota maisemavaikutuksiin 14 kilometrin päässä sijaitsevan Väisälänmäen kansallismaiseman osalta.

Havainnekuvat

Havainnekuva Iso-Hirvijärvi VE1, 13 voimalaa

Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke

 

Havainnekuva Väisälänmäki VE1, 13 voimalaa

Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke

Viralliset aineistot

Hanke kunnan verkkosivuilla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä.

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivulla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä.

Mitä hanke tarkoittaisi lapinlahtelaisille ja kunnalle?

Tuulivoimapuisto lisäisi pitkäjänteisesti Lapinlahden elinvoimaa ja tuulivoimapuiston tuomat kiinteistöverotulot piristäisivät kuntataloutta.  Mikäli rakennettaisiin 13 voimalan tuulivoimapuisto, se kerryttäisi arvion mukaan keskimäärin vuosittain 0,55-0,9 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja kunnalle*.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan.

*Lähde: Suomen ympäristökeskuksen tulosraportti 23.12.2023. Tuulivoiman vaikutukset aluetalouteen: Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke. 

Yhteistyökumppanit

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Ecobio. A-Insinöörit toimii hankkeen kaavakonsulttina ja he vastaavat myös maisemaselvityksistä.

 

Hankkeen aikataulu

2021

2022

2023

2024

2025

Q&A

Miten tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia huomioidaan suunnittelussa?

Tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia arvioidaan tarkasti osana ympäristövaikutusten arviointia ja niitä pyritään minimoimaan suunnittelussa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Maiseman herkkyys muutoksille: esimerkiksi valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet tai rakennetun ympäristön kulttuurikohteet
  • Vaikutuksen suuruus: kuinka iso uusi elementti tuulivoimapuisto olisi maisemassa ja mille alueelle ja etäisyydelle voimalat näkyisivät
  • Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien kanssa
  • Arvioinnin tueksi tehdään näkymäalueanalyysejä, havainnekuvia ja mahdollisesti myös videokuvasovitteita. Tyypillisesti maisemavaikutusten arvioinnin tekee aihepiiriin koulutuksen saanut maisema-arkkitehti
  • Näkymäalueanalyysejä tarkasteltaessa on huomioitava, että ne eivät ota huomioon pihapuustoa.
Heikentääkö tuulivoimarakentaminen luonnon monimuotoisuutta ja aihettaako se metsäkatoa?

Tuulivoimalat sijoitetaan pääasiassa talousmetsäkäytössä oleville alueille. Noin kaksi prosenttia tuulivoima-alueesta jää tuulivoimaloiden, huoltoalueen ja teiden alle, loppu jää alkuperäiseen maa-, metsätalous- tai harrastekäyttöön. Puustoa on poistettava noin 2‒3 hehtaaria yhtä voimalaa kohden. Hyödynnämme olemassa olevia teitä mahdollisimman paljon ja pyrimme tehokkaaseen maankäyttöön. Hankkeen vaikutukset tutkitaan ympäristövaikutusten arvioinnissa, jossa biologit ja muut erikoisasiantuntijat selvittävät hankkeen mahdolliset vaikutukset eläimistöön ja kasvistoon. Ilmastonmuutos on suurin lajikatoa uhkaava ilmiö ja siirtymällä uusiutuvaan energian tuotantomuotoihin kuten tuulivoimaan, voimme hillitä ilmastonmuutosta.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olen toiminut hankkeen projektijohtajana koko kaavoitusprosessin ajan ja hankkeesta on muodostunut itselleni tärkeä. Lapinlahti on samalla tullut itselleni tutuksi, ja koitankin käydä paikkakunnalla mahdollisimman usein.

 

Yhteystiedot

Karoliina Oksanen

Karoliina Oksanen

Puh. +358 50 30 52 122
karoliina.oksanen(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot