Käyttöehdot ABO Wind Oy:n verkkosivuille

Nämä ovat käyttöehdot ABO Wind Oy:n verkkosivujen käytölle. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät ABO Wind Oy:n verkkosivuja. Hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä käyttämällä ABO Windin verkkosivuja.

Sivusto on tuotettu ABO Wind Oy:n asiakkaita ja yhteistyökumppaneita varten. ABO Wind ei vastaa sivuilta löytyvien palveluiden tai tietojen käytöstä syntyneistä vahingoista. ABO Wind Oy ei korvaa sivuilta tarjottavien palveluiden aiheuttamia vahinkoja. ABO Wind Oy:n verkkosivut ja sen sivuilla oleva informaatio on suunnattu käytettäväksi yksinomaan Suomessa, ellei toisin ilmoiteta.

ABO Windillä on lisäksi oikeus päivittää ja lakkauttaa sivuilta löytyviä palveluita sekä oikeus muuttaa sivustoaan, sitä koskevia ehtoja ja lakkauttaa sivustonsa siitä erikseen ilmoittamatta.

ABO Wind Oy:n verkkosivut omistaa ABO Wind -konserni. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Ilman ABO Windiltä saatua kirjallista lupaa sivustolta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Materiaalia saa selata, tallentaa ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten.

ABO Wind ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon ABO Wind Oy:n verkkosivuilla mahdollisesti viitataan linkillä. ABO Wind Oy luovuttaa verkkosivujen sisällön asiakkaittensa käytettäväksi, eikä vastaa sivustolla olevien tietojen paikkaansa pitävyydestä.