Iso Saapasnevan tuulivoimahanke - Lappajärvi

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

Tervetuloa tutustumaan Iso Saapasnevan tuulivoimahankkeeseen! Suunnittelemme Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Hankealue sijoittuu noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle alueelle.

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Hanke on kaavoitusvaiheessa. Kaavaehdotus oli nähtävillä joulukuussa 2021. Kaava oli menossa kunnan kaavahyväksyntään 2022 syksyllä, mutta kaavan päätöksenteossa huomattiin esteellisyysvirheitä ja kaava palautettiin takaisin käsittelyyn. Esteellisyysvirheiden korjaamiseksi päätettiin tehdä kaavapäätökset uudelleen.

Kaava-aineisto oli nähtävillä kaavaluonnoksena keväällä 2023, jonka yhteydessä siihen saatiin lausunnot ja mielipiteet. ELY-keskuksen lausunnon perusteella alueella tehdään keväällä 2024 metsäpeurojen osalta lisäselvitystä. Syksyllä 2024 on tavoitteena edetä kaavaehdotusvaiheeseen.

 

Uutiset

6/2023: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto uudelleen nähtäville

Kunnanhallitus päätti 8.5.2023 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluvaiheen aineiston uudelleen julkisesti nähtäville  14.6.-27.6.2023 väliseksi ajaksi.

Kaavan valmistelussa on tullut esille mahdollisia esteellisyyksiä kaavan käynnistämisestä alkaen. Menettelyvirheiden korjaamiseksi koko kaava-asia käsitellään lain edellyttämien vaiheiden osalta uudelleen, hyödyntäen aiempaa valmistelumateriaalia

6/2023: Tervetuloa tuulivoimatapahtumaan Koskikievariin

10/2022: Kaavaehdotuksen ja -vastineiden käsittely

Tekninen valiokunta, kunnanhallitus ja valtuusto käsittelvät kaavaehdotusta ja -vastineita. Kaava palautettiin teknisen valiokunnan käsittelyyn hyvän tavan mukaisen kaavamenettelyn varmistamiseksi.

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 10.10.2022

4/2022: Infotapahtuma

Järjestämme Iso Saapasnevan hanketta koskevan infotapahtuman 26.4. Lappajärven Hotelli Kivitipussa (Nykäläntie 137, Mänkki-kabinetti). Ovet ovat avoinna klo 16-19.30. Tarjolla on pientä purtavaa ja pullakahvit. 

Tervetuloa!

5/2021: Iso Saapasnevan alueelle on suunnitteilla 7 voimalan tuulivoimapuisto aiemman 10 voimalan sijaan

ABO Wind Oy jatkaa Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston suunnittelua seitsemällä kokonaiskorkeudeltaan 280 metrisellä voimalalla. 

12/2020: Kaavaluonnos nähtäville

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä 9.12.2020−22.1.2021 välisenä aikana. Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin etänä 17.12.2020 klo 16−18.

Lisätietoja Lappajärven kunnan nettisivuilla.

3/2019: Kerro mielipiteesi hankkeesta 15.3. mennessä

Haluamme kuulla mielipiteesi hankkeesta.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviontia koskevat, kirjalliset mielipiteet voi jättää sähköisesti kunta@lappajärvi.fi tai osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi. Mielipiteitä voi jättää 15.3.2019 asti. 

Lisätietoa ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

 

2/2019: Hankkeen avoin yleisötilaisuus

Lappajärven tuulivoimahankkeen yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Lappajärven kunnantalon valtuustosalissa torstaina 21.2.2019 klo 15.00-18.00.

6/2018: Lappajärven kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan käynnistämisestä Iso Saapasnevan alueelle
2018: Tuulimittausten aloittaminen

Talvella 2018 hankealueelle pystytettiin noin 140 m korkea tuulimittausmasto. Tuuliolosuhteita tutkitaan noin 1,5 vuoden ajan.

Lappajärvi

10/2018: Lappajärven tuulivoimahankkeen nettisivu avattu

Tältä sivulta voit seurata hankkeen etenemistä ja olla meihin yhteydessä. Muiden hankkeiden infosivuja päivitetään syksyn aikana. 

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Iso Saapasnevan tuulivoimahanke

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

 Suunnitelmissa selvitetään mahdollisuutta rakentaa seitsemän tuulivoimalaa alueelle.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 7 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho enintään 10 MW
Roottorin halkaisija noin 200 m
Napakorkeus noin 180 m
Kokonaiskorkeus enintään 280 m

 

Sähkönsiirto

Sähkönsiirtoa varten tuulivoimalat liitetään maakaapelilla alueen lounaispuolella noin 3,5 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista kulkevaan Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 110 kV: n liittymisjohtoon. 

Alueen kuvaus

Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan väliselle alueelle. Etäisyys kaikkiin asuin- ja lomarakennuksiin on yli 1,9 km.

Hankealue koostuu pääosin ojitetusta suosta sekä havu- ja havusekametsästä, joka on voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää. Alueen pohjoisosassa ja suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevat laajat turvetuotantoalueet.

Havainnekuvat

Klikkaamalla kuvaa näet sen isompana.

 

Melumallinnus

Melumallinnus

Iso Saapasneva, melumallinnus

 

Viralliset aineistot

Hanke ympäristöhallinnon verkkosivuilla: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Lappajärvelle?

Tuulivoimapuisto tuottaisi uusiutuvaa, kotimaista energiaa noin 9000 sähkölämmitteiselle omakotitalolle sekä parantaisi Lappajärven kunnan elinvoimaa rakentamishankkeen lisäksi myös ylläpitovaiheessa. Tuulivoimapuisto kerryttäisi elinkaarensa aikana (30 vuotta) arviolta noin 6,5 miljoona euron kiinteistöverotulot kunnalle ja tuulipuiston rakennustyöt sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt toisivat työmahdollisuuksia alueelle.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan.

 

Yhteistyökumppanit

 Ramboll Finland Oy toimii hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina.

 

Hankkeen aikataulu

Q&A

Aiheutuuko tuulivoimarakentamisesta haittaa luonnolle tai alueen eläimille?

Tuulivoimaloiden vaikutuksia ympäristöön ja eläimiin selvitetään ja arvioidaan suunnittelun aikana. Vaikutuksia selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ja kaavoituksessa ja ne pyritään minimoimaan. Esimerkiksi lintujen osalta tehdään maastoseurantaa eri vuoden aikoina ja selvitetään havaintoaineistojen perusteella alueen linnustoa.

Iso Saapasnevalle on tehty ympäristövaikutusten arviointiprosessissa erittäin kattavat metsäpeuraselvitykset, sillä metsäpeuroja vaeltaa alueen läpi, kun ne siirtyvät kesä- ja talvilaidunalueiden välillä.

ABO Energyn rakennuttamissa, valmiissa tuulipuistoissa on havaittu usein riistaa ja muita nisäkkäitä. Eläimet voivat välttää tuulipuiston aluetta rakennusaikana mutta käytön aikana ne liikkuvat alueella normaalisti.

 

 

Vaikuttaako tuulivoima kiinteistöjen arvoon?

Kiinteistöhintoihin vaikuttaa moni asia. FCG ja Taloustutkimus tutkivat asuinkiinteistökauppoja kahdeksassa kunnassa, johon on rakennettu tuulivoimaa. Tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden käyttöönotolla ei ollut tilastollista vaikutusta asuin- ja lomakiinteistöjen hintoihin. Tutkimuksessa huomioitiin asuinkiinteistöjen yleinen hintakehitys Suomessa. Hintatason muutoksia selittivät muut tekijät kuten palvelu- ja väestörakenne.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

 Olen Marika Koskimäki ja toiminut hankkeen projektipäällikkönä syksystä 2022 lähtien. Voit olla minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa hankkeeseen liittyen.

 

Yhteystiedot

Marika Koskimäki

Marika Koskimäki

Puh. +358 50 368 3285
marika.koskimaki(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot