Παραδείγματα καλών πρακτικών Επικοινωνία

Αιολικά

Παραδείγματα καλών πρακτικών Επικοινωνία

Η ABO Wind έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 800 ανεμογεννήτριες, με συνολική ισχύ περίπου 2.100 μεγαβάτ, σε όλον τον κόσμο. Από αυτές, οι 300 έχουν εγκατασταθεί σε δασικές εκτάσεις. Αυτό μας καθιστά μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ανάπτυξη έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Στην ABO Wind, τα εμπλεκόμενα τεχνικά τμήματα συνεργάζονται αρμονικά, για να εξασφαλίσουν ότι οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται γρήγορα και παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Τεχνογνωσία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς είναι απαραίτητη για να σχεδιαστεί ένα αιολικό πάρκο και να συνδεθεί στο δίκτυο. Στην ABO Wind, τα εξειδικευμένα στελέχη μας στο σχεδιασμό, την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη χρηματοδότηση και τα έργα πολιτικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού συνεργάζονται αποτελεσματικά. Οι υπεύθυνοι Project Managers παρακολουθούν το έργο από την πρώτη συζήτηση με τους ιδιοκτήτες της γης έως την έναρξη λειτουργίας του. Κάθε Project Manager συντονίζει τη δράση των εμπλεκόμενων τεχνικών τμημάτων, καθόλη τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου, και είναι προσωπικά διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Παραδείγματα καλών πρακτικών

Uckley, Γερμανία

Uckley, Γερμανία

10xNordex N131, 33 MW, έναρξη λειτουργίας το 2016:

Μαζί με το παρακείμενο αιολικό πάρκο Dreieck Spreeau (8xVestas V150, 33,6 MW, υπό κατασκευή), αναπτύξαμε και υλοποιήσαμε συνολικά 66 MW στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η ύπαρξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έκανε την περιοχή ελκυστική για την Tesla, ώστε να κατασκευάσει το νέο Gigafactory για ηλεκτρικά οχήματα σε κοντινή απόσταση.

Wennerstorf, Γερμανία

2xNordex N149, 9 MW, έναρξη λειτουργίας το 2018:

Σε αυτό το έργο repowering (αντικατάστασης εξοπλισμού), διπλασιάσαμε την ισχύ στην εν λόγω θέση, αντικαθιστώντας τις τέσσερις παλαιότερες ανεμογεννήτριες με δύο καινούριες, με ισχύ 4,5 MW η κάθε μία.

St. Hilaire, Γαλλία

St. Hilaire, Γαλλία

4xNordex N117, 14.4 MW, έναρξη λειτουργίας το 2021:

Το έργο θα ανήκει κατά το ένα τέταρτο σε έναν «συνεταιρισμό» πολιτών της περιοχής. Η δυνατότητα άμεσης συμμετοχής και οι ευκαιρίες για επένδυση αυξάνουν την αποδοχή των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες. Η ABO Wind προσφέρει μια ποικιλία επιλογών, όπως για παράδειγμα επένδυση με ετήσια πληρωμή τόκου, επενδυτικά κεφάλαια πολιτών ή συνεργασία με ενεργειακές κοινότητες.

Glenough, Ιρλανδία

Glenough, Ιρλανδία

4xNordex N80 & 9xNordex N90, 32.5 MW, έναρξη λειτουργίας το 2011:

Τα έμπειρα στελέχη μας κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, επιτρέποντας την έναρξη κατασκευής, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης, του τότε μεγαλύτερου αιολικού πάρκου μας.

Haapajärvi, Φινλανδία

Haapajärvi, Φινλανδία

9xVestas V126, 29.7 MW, έναρξη λειτουργίας το 2015&2017:

Το πρώτο μας αιολικό πάρκο στη Φιλανδία, στο κρύο κλίμα της Βόρειας Ευρώπης, κατασκευάστηκε σε δυο φάσεις που ολοκληρώθηκαν το 2015 και το 2017. Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες αγορές μας. Στη Φινλανδία, η ABO Wind υπέγραψε επίσης πρόσφατα διμερή συμφωνία για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) για το αιολικό πάρκο Kokkoneva (9xNordex N149, 45 MW).

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com