Παραδείγματα καλών πρακτικών Επικοινωνία

Αποθήκευση & Υβριδικά

Παραδείγματα καλών πρακτικών Επικοινωνία

Για μια επιτυχημένη μετάβαση προς μια ηλεκτροπαραγωγή χωρίς άνθρακα, χρειαζόμαστε καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης. Το τμήμα μας υβριδικών ενεργειακών συστημάτων και αποθήκευσης με μπαταρίες συμμετέχει σε διάφορα έργα παγκοσμίως. Η αποθήκευση με μπαταρίες είναι κατάλληλο συμπλήρωμα για τις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Τα υβριδικά ενεργειακά μας συστήματα (HES) παράγουν ηλεκτρισμό με αιολικές ή φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και τον αποθηκεύουν σε μπαταρίες. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπουν μια αυτόνομη, αδιάλειπτη τροφοδοσία. Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα σχεδιάζονται συχνά ως απομονωμένα δίκτυα για απομακρυσμένες κοινότητες ή ως μικροδίκτυα για εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια είναι φιλικά προς το κλίμα και οικονομικά αποδοτικά, σε αντίθεση με τα συστήματα που βασίζονται στο ντίζελ.

Πρόσφατα εγκαταστήσαμε το πρώτο μας έργο με αποθήκευση σε μπαταρίες και αναπτύξαμε ένα μικροδίκτυο που αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ, μπαταρίες και νέα σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στη Γερμανία. Αρκετά υβριδικά έργα μας, που συνδυάζουν ηλιακή ενέργεια και αποθήκευση σε μπαταρίες, έχουν εξασφαλίσει εγγυημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειες, σε σχετικές δημοπρασίες στη Γερμανία. Η κατασκευή του μεγαλύτερου, μέχρι σήμερα, έργου μας με μπαταρίες, με ισχύ 50 μεγαβάτ, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία.

 

Παραδείγματα καλών πρακτικών

Kells, Βόρεια Ιρλανδία

Kells, Βόρεια Ιρλανδία

50 MW / 25 MWh, διασυνδεδεμένο σύστημα μπαταριών, έναρξη λειτουργίας το 2022

Wiesbaden, Γερμανία

Wiesbaden, Γερμανία

Μικροδίκτυο (Μπαταρίες + ΦΒ + Σταθμοί φόρτισης οχημάτων), έναρξη λειτουργίας το 2021

Hofgeismar, Γερμανία

Hofgeismar, Γερμανία

150 kVA / 445 kWh, αντικατάσταση γεννήτριας diesel με μπαταρίες, για την παροχή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής, έναρξη λειτουργίας το 2020

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com