Οι Υπηρεσίες μας Αιολικά Φωτοβολταϊκά Υβριδικά & αποθήκευση Επικοινωνία

Ανάπτυξη & Κατασκευή

Οι Υπηρεσίες μας Αιολικά Φωτοβολταϊκά Υβριδικά & αποθήκευση Επικοινωνία

Ανάπτυξη έργων

Μέχρι σήμερα, η ABO Energy έχει αναπτύξει και κατασκευάσει περισσότερα από 800 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλον τον κόσμο. Έχουμε πωλήσει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ 4 γιγαβάτ και επί πλέον συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην ανάπτυξη περαιτέρω έργων συνολικής ισχύος 19 γιγαβάτ, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Η ανάπτυξη και κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι περίπλοκη διαδικασία. Στην ABO Energy, εξειδικευμένα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Αυτό μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε όλα τα στάδια ανάπτυξης μεγάλων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δυνάμεις μας – από την εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης και την αποτίμηση του αιολικού ή ηλιακού δυναμικού, έως την προμήθεια του εξοπλισμού και εγκατάστασή του, καθώς και τη διασύνδεση του έργου με το δίκτυο. Καθόλη τη διάρκεια ανάπτυξης ενός έργου, συστηματική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητη. Μέσω των τοπικών μας γραφείων, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ανάγκες των αγορών και των επιμέρους περιοχών. Διαβουλευόμαστε με τους πολίτες έγκαιρα, τους ενημερώνουμε με διαφάνεια και τους δίνουμε τη δυνατότητα ακόμη και να συμμετάσχουν οικονομικά στα έργα μας.

Οι Υπηρεσίες μας

Η υπόσχεσή μας 

Ως μια εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με περισσότερα από 1200+ εξειδικευμένα στελέχη, έχουμε την τεχνογνωσία και τους πόρους για την ανάπτυξη σύνθετων έργων:

ΑιολικάΑιολικά

Αιολικά 

Η ABO Energy σχεδιάζει και κατασκευάζει με επιτυχία αιολικά πάρκα στη Γερμανία από το 1996. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το ενδιαφέρον μας μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι σήμερα, έχουμε αναπτύξει και κατασκευάσει περισσότερα από 2 γιγαβάτ αιολικών πάρκων, «με το κλειδί στο χέρι». 

Φωτοβολταϊκά

Από το 2017, η ABO Energy αναπτύσσει και κατασκευάζει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόλις σε τρία χρόνια, έχουμε υλοποιήσει φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ περίπου 70 μεγαβάτ σε πέντε χώρες. 

Φωτοβολταϊκά
Υβριδικά & αποθήκευση

Υβριδικά & αποθήκευση

Αναπτύσσουμε υβριδικά ενεργειακά συστήματα, που συνδυάζουν την αιολική και ηλιακή ενέργεια με μπαταρίες. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης εργάζεται, επίσης, σε πιλοτικά έργα που εστιάζουν στις πράσινες τεχνολογίες μεταφορών, την αποθήκευση μακράς διάρκειας και πολλά άλλα.

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)aboenergy.com