Έργα στην Ελλάδα

 

Σε Λειτουργία

 

Με Βεβαίωση Παραγωγού

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com

Φωτοβολταϊκό πάρκο Λαζαρίνα Αιολικό πάρκο Παλιοβούνα Φωτοβολταϊκά πάρκα Ανω Κάτω Πλαγιά 1-3 Φωτοβολταϊκά πάρκα Ανω Κάτω Πλαγιά 1-3 Φωτοβολταϊκά πάρκα Βύθα 1+2 Φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγάλα Καλύβια 5 Φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγάλα Καλύβια 1-4 Φωτοβολταϊκά πάρκα Γολίνες 1-4 & Μάνα Βρύση Φωτοβολταϊκά πάρκα Χαιρώνεια 1+2 Φωτοβολταϊκά πάρκα Πλατός 1-4 Φωτοβολταϊκό πάρκο Ξενές Φωτοβολταϊκά πάρκα Παληοφσάτι 1+2 Φωτοβολταϊκά πάρκα Μαργαρίτι 1-5 Φωτοβολταϊκά πάρκα Κοκκινόχωμα 1+2 Φωτοβολταϊκά πάρκα Γραμμένο 1-3 Φωτοβολταϊκά πάρκα Καρίτσα 1-3 Αιολικό πάρκο Περιστέρι Φωτοβολταϊκό πάρκο Κορφούλα Φωτοβολταϊκά πάρκα Κωσταράζι Φωτοβολταϊκά πάρκα Σιταρότοπος 1+2 & Κοκκινόχωμα Φωτοβολταϊκά πάρκα Πολυπλάτανος Φωτοβολταϊκά πάρκα Πλατάνια 1-5 & Ποντοηρακλειά Φωτοβολταϊκό πάρκο Κοσσός Φωτοβολταϊκό πάρκο Λαγός