Οικονομικά και άλλα στοιχεία

Βασική δραστηριότητα Ανάπτυξη και κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διεθνής προσανατολισμός Γραφεία σε 16 χώρες σε 4 ηπείρους
Ιστορικό 3.6 GW αναπτυγμένα και πωλημένα, 1.6 GW κατασκευασμένα («με το κλειδί στο χέρι»)
Έτος ίδρυσης 1996 
Είδος εταιρείας Κεφαλαιουχική (ISIN: DE0005760029)
Προσωπικό ~ 800 εργαζόμενοι
Ετήσιος επενδυτικός όγκος > 500 εκατομμύρια ευρώ
Ετήσιο αποτέλεσμα ομίλου ABO Wind το 2020 149 εκατομμύρια ευρώ
Ετήσια καθαρή κερδοφορία ομίλου ABO Wind το 2020 13.2 εκατομμύρια ευρώ
Χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων > 15 GW σε όλο τον κόσμο – περισσότερα από τα μισά σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης

 

Επικοινωνία

Panagiotis Sarris

Παναγιώτης Σαρρής

Tel. +49 611 267 65-857
Fax +49 611 267 65-599
panagiotis.sarris(at)abo-wind.com