Οικονομικά και άλλα στοιχεία

Βασική δραστηριότητα Ανάπτυξη και κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Διεθνής προσανατολισμός Γραφεία σε 16 χώρες σε 4 ηπείρους
Ιστορικό 4 GW αναπτυγμένα και πωλημένα, 2 GW κατασκευασμένα 
Έτος ίδρυσης 1996 
Είδος εταιρείας Κεφαλαιουχική (ISIN: DE0005760029)
Προσωπικό > 900 εργαζόμενοι

 

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com