Βασικά δεδομένα ABO Wind διεθνώς ABO Wind Hellas ΑΕ Έργα στην Ελλάδα Επικοινωνία

Σχετικά με την ABO Wind

Βασικά δεδομένα ABO Wind διεθνώς ABO Wind Hellas ΑΕ Έργα στην Ελλάδα Επικοινωνία

Ανάπτυξη και κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε όλον τον κόσμο.

Η ABO Wind είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ανάπτυξη και κατασκευή μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από την ίδρυσή της το 1996, η εταιρεία, με έδρα τη Γερμανία, έχει πωλήσει έως σήμερα έργα συνολικής ισχύος 3.600 μεγαβάτ, 1.600 εκ των οποίων «με κλειδί στο χέρι».

Περισσότεροι από 700 εργαζόμενοι αναπτύσσουν, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, μελετούν και κατασκευάζουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, σε όλον τον κόσμο. Ο ετήσιος όγκος επενδύσεων που αντιστοιχούν στα έργα αυτά ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Η ABO Wind δραστηριοποιείται σε 16 χώρες σε τέσσερις ηπείρους.

Τα καταρτισμένα στελέχη των εξειδικευμένων τμημάτων μας καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και υβριδικών έργων: από την αξιολόγηση της θέσης, την αδειοδότηση και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, έως τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή, τη σύνδεση στο δίκτυο και τη θέση σε λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ABO Wind πωλεί ή αποκτά δικαιώματα έργων κατά τη φάση ανάπτυξής τους. Στη διάρκεια λειτουργίας, η ABO Wind προσφέρει υπηρεσίες όπως εμπορική διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.

Βασικά δεδομένα

έργων αναπτυγμένα και πωλημένα

3.6 GW έργων αναπτυγμένα και πωλημένα

έργων «με το κλειδί στο χέρι»

1.6 GW έργων «με το κλειδί στο χέρι»

εκατομμύρια ευρώ ετήσιος επενδυτικός όγκος

500 εκατομμύρια ευρώ ετήσιος επενδυτικός όγκος

ABO Wind διεθνώς

Δραστηριότητα σε 16 χώρες σε 4 ηπείρους

Γερμανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 1996
Αριθμός εργαζομένων: 500
Κατασκευασμένα έργα: ~1.000 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: ~200 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.500 MW
www.abo-wind.de

Γερμανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 1996
Αριθμός εργαζομένων: 500
Κατασκευασμένα έργα: ~1.000 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: ~200 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.500 MW
www.abo-wind.de

Γαλλία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 2002
Αριθμός εργαζομένων: 110
Κατασκευασμένα έργα: 340 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 220 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: ~1.300 MW
www.abo-wind.fr

Αργεντινή

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2006
Αριθμός εργαζομένων: 8
Κατασκευασμένα έργα:
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 370 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.600 MW
www.abo-wind.es

Καναδάς

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2017
Αριθμός εργαζομένων: 5
Κατασκευασμένα έργα: 
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 500 MW
www.abo-wind.ca

Φινλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2013
Αριθμός εργαζομένων: 27
Κατασκευασμένα έργα: 92 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 213 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 3.000 MW
www.abo-wind.fi

Ελλάδα

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 11
Κατασκευασμένα έργα: 45 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 750 MW
www.abo-wind.gr

Κολομβία

Φωτοβολταϊκά

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 7
Κατασκευασμένα έργα: 
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 400 MW
www.abo-wind.es

Ολλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2019
Αριθμός εργαζομένων: 5
Κατασκευασμένα έργα: 
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 30 MW
www.abo-wind.nl

Ηνωμένο Βασίλειο

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2007/2008
Αριθμός εργαζομένων: 11
Κατασκευασμένα έργα: 7,5 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 56 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 250 MW
www.abo-wind.co.uk

Ιρλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2008
Αριθμός εργαζομένων: 7
Κατασκευασμένα έργα: 95 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 350 MW
www.abo-wind.ie

Πολωνία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2019
Αριθμός εργαζομένων: 7
Κατασκευασμένα έργα:
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 70 MW
www.abo-wind.pl

Ισπανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2001
Αριθμός εργαζομένων: 23
Κατασκευασμένα έργα:
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 920 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.500 MW
www.abo-wind.es

Νότια Αφρική

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 1
Κατασκευασμένα έργα: 
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 3.500 MW

Τανζανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 1
Κατασκευασμένα έργα: 
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 50 MW

Τυνησία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 5
Κατασκευασμένα έργα: 1,5 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 20 MW

Ουγγαρία

Φωτοβολταϊκά
Έτος ίδρυσης: 2019

Αριθμός εργαζομένων: 6
Κατασκευασμένα έργα: 12,7 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων:
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 35 MW
www.abo-wind.hu

ABO Wind Hellas ΑΕ

Από την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η ABO Wind συμμετείχε επιτυχώς σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 95 μεγαβάτ.

Έργα στην Ελλάδα

Η ABO Wind αναπτύσσει περαιτέρω έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική ισχύ αρκετών εκατοντάδων μεγαβάτ, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών συστημάτων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου.

Επικοινωνία

Panagiotis Sarris

Παναγιώτης Σαρρής

Tel. +49 611 267 65-857
Fax +49 611 267 65-599
panagiotis.sarris(at)abo-wind.com