Βασικά δεδομένα ABO Wind διεθνώς ABO Wind Hellas ΑΕ Έργα στην Ελλάδα Επικοινωνία

Σχετικά με την ABO Wind

Βασικά δεδομένα ABO Wind διεθνώς ABO Wind Hellas ΑΕ Έργα στην Ελλάδα Επικοινωνία

Ανάπτυξη και κατασκευή αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε όλον τον κόσμο.

Η ABO Wind είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ανάπτυξη και κατασκευή μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από την ίδρυσή της το 1996, η εταιρεία, με έδρα τη Γερμανία, έχει πωλήσει έως σήμερα έργα συνολικής ισχύος 5.000 μεγαβάτ, 2.400 εκ των οποίων «με κλειδί στο χέρι».

Περισσότεροι από 1200 εργαζόμενοι αναπτύσσουν, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση, μελετούν και κατασκευάζουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υβριδικά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, σε όλον τον κόσμο. Ο ετήσιος όγκος επενδύσεων που αντιστοιχούν στα έργα αυτά ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Η ABO Wind δραστηριοποιείται σε 16 χώρες σε τέσσερις ηπείρους.

Τα καταρτισμένα στελέχη των εξειδικευμένων τμημάτων μας καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και υβριδικών έργων: από την αξιολόγηση της θέσης, την αδειοδότηση και την εξασφάλιση χρηματοδότησης, έως τη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή, τη σύνδεση στο δίκτυο και τη θέση σε λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ABO Wind πωλεί ή αποκτά δικαιώματα έργων κατά τη φάση ανάπτυξής τους. Στη διάρκεια λειτουργίας, η ABO Wind προσφέρει υπηρεσίες όπως εμπορική διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.

Βασικά δεδομένα

έργων αναπτυγμένα και πωλημένα

> 5 GW έργων αναπτυγμένα και πωλημένα

έργων «με το κλειδί στο χέρι»

>2 GW έργων «με το κλειδί στο χέρι»

εκατομμύρια ευρώ ετήσιος επενδυτικός όγκος

500 εκατομμύρια ευρώ ετήσιος επενδυτικός όγκος

ABO Wind διεθνώς

Δραστηριότητα σε 16 χώρες σε 4 ηπείρους

Γερμανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 1996
Αριθμός εργαζομένων: 800
Κατασκευασμένα έργα: 1.180 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 140 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 3.400 MW
www.abo-wind.de

Γερμανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 1996
Αριθμός εργαζομένων: 800
Κατασκευασμένα έργα: 1.180 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 140 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 3.400 MW
www.abo-wind.de

Γαλλία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση & Λειτουργία

Έτος ίδρυσης: 2002
Αριθμός εργαζομένων: 175
Κατασκευασμένα έργα: 405 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 200 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.600 MW
www.abo-wind.fr

Αργεντινή

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2006
Αριθμός εργαζομένων: 10
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 500 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.750 MW
www.abo-wind.ar

Καναδάς

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2017
Αριθμός εργαζομένων: 24
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 515 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 600 MW
www.abo-wind.ca

Φινλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2013
Αριθμός εργαζομένων: 50
Κατασκευασμένα έργα: 300 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 42 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 5.500 MW
www.abo-wind.fi

Ελλάδα

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 14
Κατασκευασμένα έργα: 45 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 950 MW
www.abo-wind.gr

Κολομβία

Φωτοβολταϊκά

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 17
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 10 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 600 MW
www.abo-wind.co

Ολλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2019
Αριθμός εργαζομένων: 8
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 50 MW
www.abo-wind.nl

Ηνωμένο Βασίλειο

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2007/2008
Αριθμός εργαζομένων: 23
Κατασκευασμένα έργα: 57 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 70 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 600 MW
www.abo-wind.com/uk

Ιρλανδία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2008
Αριθμός εργαζομένων: 9
Κατασκευασμένα έργα: 106 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 565 MW
www.abo-wind.ie

Πολωνία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2019
Αριθμός εργαζομένων: 15
Κατασκευασμένα έργα: 20 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 600 MW
www.abo-wind.pl

Ισπανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2001
Αριθμός εργαζομένων: 50
Κατασκευασμένα έργα: 100 MW
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 820 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 1.150 MW
www.abo-wind.es

Νότια Αφρική

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 19
Δικαιώματα έργων πωληθέντων: 200 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 4.600 MW
www.abo-wind.co.za

Τανζανία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 1
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 50 MW
www.abo-wind.co.tz

Τυνησία

Αιολικά & Φωτοβολταϊκά & Αποθήκευση

Έτος ίδρυσης: 2018
Αριθμός εργαζομένων: 8
Κατασκευασμένα έργα: 1,5 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 50 MW
www.abo-wind.tn

Ουγγαρία

Φωτοβολταϊκά

Έτος ίδρυσης: 2019
Αριθμός εργαζομένων: 15
Κατασκευασμένα έργα: 13 MW
Χαρτοφυλάκιο έργων σε ανάπτυξη: 150 MW
www.abo-wind.hu

ABO Wind Hellas ΑΕ

Από την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η ABO Wind συμμετείχε επιτυχώς σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 95 μεγαβάτ.

Έργα στην Ελλάδα

Η ABO Wind αναπτύσσει περαιτέρω έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, με συνολική ισχύ αρκετών εκατοντάδων μεγαβάτ, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών συστημάτων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου.

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com