ABO Windillä ennätysmäärä hankkeita

Pajuperänkangas
Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston rakennustyömaan avointen ovien työmaakierroksilla kävi päivän aikana yli 400 vierasta 11.6.2023.

(12.06.2023)

Vihreä siirtymä kohti päästötöntä energiantuotantoa on kiihdyttänyt ABO Wind -konsernin liiketoimintaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

- Suunta näyttää erinomaiselta ja olemme tyytyväisiä ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin, konsernin talousjohtaja Alexander Reinicke sanoo.

Suomessa kehitys on yhtä lailla positiivista. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tuoreiden tilastojen valossa ABO Wind Oy on Suomen suurin maatuulivoiman kehittäjä hankkeiden yhteenlasketulla teholla mitattuna.

Odotettavissa on, että ABO-konsernin tulos tulee tänä vuonna ylittämään 20 miljoonaa, joka rikottiin ensi kertaa viime vuonna. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Samaan aikaan rakennettavien projektien määrä on kasvanut merkittävästi ja sen myötä merkittävä pääoman lisätarve. Pystyäkseen turvaamaan riittävän maksuvalmiuden tason mahdollisimman monen tuuli- ja aurinkovoimapuiston rakentamiseen yhtä-aikaisesti, yhtiön johto tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi. Projektin rahoitukseen sitoutunut pääoma palautuu takaisin projektin myynnin toteuduttua.

- Taataksemme suotuisat ja entistä paremmat olosuhteet uusiutuvan energian rakentamiselle harkitsemme monia erilaisia rahoitusmalleja, kuten uusien osakkeiden antia, Reinicke sanoo.

Yhtiö on myös harkinnut yhtiömuodon vaihtamista. Uudella yhtiömuodolla turvattaisiin pääomistajien perheiden päätösvalta ja perheyritysmäinen toiminta, mutta samalla voitaisiin joustavammin hakea myös ulkopuolista pääomaa. Päätöksiä asiassa ei kuitenkaan ole vielä tehty. 

Saksassa luvituksen helpottuminen nopeuttaa tuulivoiman rakentamista

Ensimmäisen kvartaalin positiiviseen tuloskehitykseen vaikuttaa myönnettyjen lupien runsas määrä. Tällä hetkellä trendi on erityisen vahva Saksassa, jossa hyväksyttyjen tuulivoimalupien määrä kasvoi 59 prosentilla verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kuluvan vuoden aikana ABO Windille on myönnetty luvat jo yli 70 megawatin tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen Saksassa. ABO Wind odottaa Saksan lupien ylittävän 200 megawattia koko vuoden aikana.

ABO Wind, Hunsrückissä Saksassa
ABO Wind on purkanut yhdeksän yli 20 vuotta sitten rakennettua turbiiniä Hunsrückissä Saksassa. Samalle paikalle rakennetaan nyt uutta tuulivoimapuistoa. Vuonna 2024 kolme modernia tuulivoimalaa alkavat tuottaa enemmän sähköä kuin yhdeksän vanhaa. Tämä hanke on yksi ABOn käynnissä olevista hankkeista.

Uusiutuvan energian kasvuun vaikuttavat Saksassa EU-säätelystä juontavat lainsäädännölliset muutokset, joiden vaikutus näkyy jo tuulivoimalupien myöntämisessä, tuomioistuinratkaisuissa ja viranomaispäätöksissä. Luvituksen nopeuduttua myös uusia hankkeita tulee rakennettavaksi aiempaa nopeammin. Koska ABO Wind toimii hankkeissaan yleensä pääurakoitsijana, sen on varmistettava maksuvalmiutensa kestävyys täyttääkseen sitoumukset ja kustannukset, jotka liittyvät projektien rakentamiseen.

Pajuperänkankaan tuulivoimapuisto on isoin ABO Windin itse rakentama hanke

Tällä hetkellä rakenteilla on muun muassa ABO Windin ensimmäiset itse rakennettavat hankkeet Latinalaisessa Amerikassa. Kolumbiaan rakennettavat kaksi aurinkovoimapuistoa ovat molemmat kapasiteetiltään 10 megawattia. Suomessa on rakenteilla yhtiön kaikkien aikojen suurin rakennushanke Haapajärven Pajuperänkankaalla. Hankkeen kapasiteetti on 87 megawattia ja 14 voimalaa. Myös Illevaaran 30 megawatin tuulivoimapuisto Hyrynsalmella on rakennusvaiheessa. Kaikki edellä mainitut hankkeet sitovat yhtiön kassavaroja.

Erityisesti Saksassa nähtävissä oleva kehitys ennakoi kasvulle jatkoa. Viimeiset kymmenen vuotta yhtiö on vuosittain saanut kotimarkkinoillaan valmiiksi keskimäärin 75 megawatin edestä tuulivoimakapasiteettia. Tänä vuonna rajapyykki saavutettiin jo toukokuun lopussa. Täysin luvitettuna Saksassa odottaa rakentamista 200 megawattia ja kuluvan vuoden aikana myös useat hankkeet tulevat etenemään luvitusvaiheesta rakennusvaiheeseen. Saksan hankkeista 80 prosenttia on tuulivoimaa ja 20 prosenttia aurinkovoimaa.

Kasvavan hankeportfolion myötä on odotettavissa, että rakennusvaiheessa olevien hankkeiden määrä kasvaa edelleen vuoden 2025 jälkeen.

- Johdolle on mieluisa haaste etsiä ratkaisuja kasvavan projektimäärän toteuttamiseen, Reinicke sanoo.

Suomen osalta ollaan samassa vahvassa kasvutahdissa. Kehitteillä olevien hankkeiden ja rakenteilla olevan kapasiteetin määrä on tuplaantunut kahden vuoden aikana.

- Me ABOlla haluamme kasvaa kestävästi. Kasvua rakennetaan harkitusti ja haluamme että työtehtävät pysyvät ihmisen kokoisina. Siksi kasvu näkyy meillä megawattien lisäksi lukuisina rekrytointeina, ABO Wind Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi sanoo.

Lataa lehdistökuva

Yhteystiedot

Reetta Nurmo

Reetta Nurmo

Puh. +358 50 344 6316
reetta.nurmo(at)abo-wind.fi