ABO Wind konsernin hyvä tuloskehitys jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla

Wahlheim

(Wiesbaden, 31.8.2022) ABO Wind konsernin vuoden 2022 alkupuolisko oli tuloksellisesti vahva. Konsernin nettotulos tällä ajanjaksolla oli 9,6 M€, joka on merkittävästi parempi kuin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla (6,5 M€). Myös kokonaistuotanto kasvoi noin 50 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto ja varastonlisäys keskeneräisestä tuotannosta olivat 127,3 M€ vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla (vuoden 2021 alkupuoliskolla 83,9 M€). ”Pidämme kiinni aiemmasta ennusteestamme ja odotamme konsernin koko vuoden 2022 nettotuloksen olevan vähintään edeltävän vuoden tasolla”, toimitusjohtaja Karsten Schlageter sanoo. Hallitus ei odota yhtä merkittävää tulojen kasvua koko kalenterivuodelle kuin vuoden vahvalla alkupuoliskolla toteutui. Vuonna 2021 konsernin nettotulos oli 13,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 puolivuotisraportti on luettavissa saksankielisenä yrityksen verkkosivuilla: (https://www.abo-wind.com/de/unternehmen/geschaeftsberichte.html ) samoin kuin aiemmat englanninkieliset vuosikertomukset (https://www.abo-wind.com/en/company/annual-reports.html).

Konsernin tunnuslukujen ohella myös hankeportfolion kasvu kertoo menestyksekkäästä liiketoiminnan kehityksestä vuoden alkupuoliskolla. ABO Wind kehittää parhaillaan ympäri maailmaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä akkuvarastohankkeita, joiden kokonaiskapasiteetti on yli 20 gigawattia. Lisäksi yhtiö kehittää uusituvan energian hankkeita, pääasiassa hyvin suuria tuulipuistoja, joiden tarkoituksena on tuottaa sähköä vihreän vedyn tuotantoon. Näiden suurten tuulipuistojen kapasiteetit ovat useita gigawatteja ja hankkeiden kokonaiskapasiteetti on 15 gigawattia.

”Olemme jo jonkin aikaa kehittäneet suuria uusiutuvan energian hankkeita alueilla, jotka soveltuvat vihreän vedyn tuotantoon ja vientiin”, Schlageter kertoo. Suurimmassa osassa näitä hankkeita alueella ei ole tehokasta sähköverkkoa mutta tarjolla on isot tuulivoimalle soveltuvat alueet ja hyvä yhteys satamiin. Tämä luo mahdollisuuksia vedyn vientiin. Usein vety muutetaan ensin ammoniakiksi, jota on helpompi kuljettaa. Osassa projekteissa ABO Wind on vastuussa pelkästään uusiutuvan energian hankkeesta, ja kumppanit suunnittelevat vedyn tuotannon ja kuljetuksen infrastruktuurin. Osassa projekteissa ABO Wind sen sijaan vastaa kaikesta suunnittelusta. Yritys on kiinnostunut yhteistyöstä sopivien kumppaneiden kanssa, jotta suurien hankkeiden menestymismahdollisuudet paranevat entisestään.

”Ukrainan sodan myötä energiakriisi on kasvattanut kiinnostusta vetytalouteen entisestään,” Schlageter toteaa. Poliitikkojen ja teollisuuden toimijoiden kiinnostus joustavasti käytettävään energiamuotoon on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Tästä johtuen myös ABO Wind on tehostanut toimintaansa ja koostanut vedyn tuotantoon liittyvistä hankkeista oman erillisen kehitysportfolion. Portfolio esitellään englanninkielisellä verkkosivuilla: (https://www.abo-wind.com/en/development-construction/green-hydrogen.html.

Vedyn tuotannon teknisestä monimutkaisuudesta, referenssihankkeiden puutteesta ja taloudellisista haasteista johtuen ABO Wind ei sisällytä vetyhankkeita tavanomaiseen kehitysportfolioonsa vaan on koostanut hankkeet erilliseen portfolioon.

 

Lataa lehdistökuva

Yhteystiedot

Reetta Nurmo

Reetta Nurmo

Puh. +358 50 344 6316
reetta.nurmo(at)abo-wind.fi