Hankekehitystä yhä isommassa roolissa

(Wiesbaden, 25.3. 2022) ABO Wind konsernin vuoden 2021 toteutunut taloudellinen nettotulos oli aiemmin ilmoitetun ennustealueen yläpäässä. 17. maaliskuuta julkaistussa vuosikertomuksessa konsernin vuoden 2021 nettotulos oli 13,8 miljoonaa euroa, mikä ylittää edellisen vuoden tuloksen viidellä prosentilla. Yhtiön toiminta etenee odotetusti ja yhtiö odottaa vuoden 2022 tuloksen olevan vähintään vuoden 2021 tasolla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 28.4. hallitus ja hallintoneuvosto ehdottavat korotettua osinkoa 49 senttiä (2020: 45 senttiä). Varsinaisen yhtiökokouksen asiakirjat on jo julkaistu (vain saksaksi).

ABO Wind konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 127,1 miljoonaa euroa (2020: 149,2 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa syntyy kahdessatoista maassa ja Saksan markkinoiden osuus tästä kokonaisliikevaihdosta on kasvanut puoleen. ABO Wind konsernissa miljoonaluokan liikevaihto toteutui myös Ranskassa, Suomessa, Espanjassa, Kreikassa, Kanadassa, Unkarissa ja Argentiinassa.

Liikevaihdon ja varastomuutosten yhteenlaskettu kokonaistuotanto saavutti uuden ennätyksen ollen 187,5 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2020: 169,4 miljoonaa euroa). Vaikka toteutunut liikevaihto on pienentynyt edellisestä vuodesta, kokonaistuotannon kasvu kertoo siitä, että ABO Wind on lisännyt vuonna 2021 investointejaan kehitteillä oleviin hankkeisiin.

‘’Hintojen nousu ja toimitusten viivästykset asettavat meille edelleen haasteita", sanoo toimitusjohtaja Karsten Schlageter. "Mutta odotamme pitävämme vaikutuksen liiketoimintaamme hyvin hallinnassa. Epävarmuus on kuitenkin kasvanut Ukrainan sodan vuoksi." Vaikka ABO Wind ei toimi Venäjällä eikä Ukrainassa, raaka-aineiden lisääntyvät pullonkaulat voivat lisätä paineita toimitusketjuihin. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uusiutuvan energian näkymät kuitenkin ovat maailmanlaajuisesti parempia kuin koskaan. Itä-Euroopan humanitaarinen katastrofi korostaa jälleen kerran, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava mahdollisimman pian. "Meidän on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tultava riippumattomaksi fossiilisista polttoaineista rauhan turvaamiseksi”, sanoo tohtori Schlageter. Uusiutuvan energian käyttö on ollut ABO Windin liiketoimintamallin ytimessä 26 vuoden ajan yhtiön perustamisesta lähtien ja vihdoin tämä vihreän siirtymän ymmärrys on yleistymässä monissa maissa ympäri maailmaa.

Vastauksena Ukrainan sotaan Euroopan unioni pyrkii nyt nopeuttamaan uusiutuvan energian hankkeiden hyväksymisprosessia 27 jäsenvaltiossaan. Monissa näistä maista ABO Wind kehittää parhaillaan tuuli- ja aurinkovoimaloita, joiden kokonaiskapasiteetti on 12 gigawattia. Luvitusprosessien nopeutuminen vaikuttaisi positiivisesti liiketoiminnan kehitykseen. Kaiken kaikkiaan ABO Windin kehitteillä olevien projektien kokonaiskapasiteetti on kasvanut noin 19 gigawattiin. Yhtiössä työskentelee tällä hetkellä lähes 1 000 työntekijää tuuli- ja aurinkovoimakehityksen parissa Euroopassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kanadassa.

Kehitteillä olevien hankkeiden suuren määrän sekä yhtiön taloudellisten resurssien ansiosta yhtiö voi panostaa merkittävästi uusiutuvan energiahuollon vauhdikkaaseen kehittämiseen. Oma pääoma on kasvanut jo lähes 150 miljoonaan euroon. Lisäksi yhtiöllä on käytössään muita pääomanluonteisia ​​varoja noin 54 miljoonaa euroa. Myös käytettävissä oleva velkapääoma on kasvanut.

ABO Wind käyttää parhaillaan taloudellista joustavuutta nopeuttaakseen Suomen tähän mennessä suurimman (86 MW) avaimet käteen -periaatteella rakennettavan tuulivoimaprojektin toteutusta. Pajuperänkankaan tuulipuiston käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2023. ABO Wind maksoi tuulivoimaloiden ennakkomaksun jo ennen hankerahoituksen päätöstä ja varmisti näin voimaloiden toimituksen ensi vuonna. "Tämän muutoksen myötä vastaamme itsenäisesti aiempaa suuremmasta osasta tuulivoimaprojektin toteutuksessa”, sanoo toimitusjohtaja tohtori Schlageter.

ABO Wind on tällä hetkellä saavuttamassa useita merkittäviä virstanpylväitä. Vuonna 2021 ABO Wind rakensi palveluntarjoajana Suomessa Haapajärven Välikankaan tuulipuiston, joka oli yhtiön ensimmäinen yli 100 megawatin tuulipuisto. Espanjassa otetaan pian käyttöön toinen samankokoinen tuulipuisto. Puolassa on parhaillaan käynnissä ensimmäisen tuulipuiston rakentaminen avaimet käteen -periaatteella. ABO Windin ensimmäinen akkuprojekti, suuri akkuvarasto sijoittuu Kellsiin, Pohjois-Irlantiin ja se tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Kuusi Saksaan rakenteilla olevaa, yhteensä 28 megawatin hybridivoimalaa ovat yhtä lupaavia liiketoimintamallin jatkokehityksen kannalta.

"Loistava sähkötekniikan asiantuntemuksemme ja innovatiiviset konseptimme tekee meistä edelläkävijän monissa maissa ", sanoo tohtori Schlageter. ABO Wind etsii aktiivisesti ja vuokraa tarvittaessa käyttötarkoitukseen sopivia maa-alueita tulevaisuuden vetyhankkeita varten Suomessa, Etelä-Afrikassa, Argentiinassa ja Kanadassa. Tavoitteena on vähentää liikenteen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjä ja tehdä niistä fossiilisista polttoaineista riippumattomia vetytalouden avulla. "Monien hyvien liiketoimintamahdollisuuksien valossa uskomme edelleen, että saavutamme säännöllisesti yli 20 miljoonan euron vuotuiset nettovoitot vuodesta 2024 eteenpäin", sanoo tohtori Schlageter.

 

Vuonna 2021 ABO Wind rakensi Haapajärven Välikankaan tuulipuiston, joka oli yhtiön ensimmäinen yli 100 megawatin tuulipuisto.

Lataa lehdistökuva

ABO Wind ottaa ensimmäisen suuren akkuvarastonsa (50 megawattia) käyttöön Kellsissä, Pohjois-Irlannissa vuonna 2022. Akkuvarasto auttaa vakauttamaan sähköverkkoa.

Lataa lehdistökuva

ABO Wind myi Kreikan Megala Kalyviassa sijaitsevan 38 megawatin aurinkopuiston vuonna 2021.

Lataa lehdistökuva

Cuevas de Velascoon, Espanjaan, on valmistunut ABO Windin rakentama yli 100 megawatin tuulipuisto. Puisto otetaan käyttöön vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Lataa lehdistökuva

Yhteystiedot

Reetta Nurmo

Reetta Nurmo

Puh. +358 50 344 6316
reetta.nurmo(at)aboenergy.fi