Polityka prywatności

Dane osobowe (zwykle określane poniżej jako „dane”) będą przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości oraz oferowanych tam usług.

Zgodnie z art. 4 nr 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”), „przetwarzanie” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzacja , przechowywanie, adaptacja, zmiana, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie.

Poniższa polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania takich danych pod naszą kontrolą lub we współpracy z innymi podmiotami. Poniżej informujemy również o komponentach stron trzecich, których używamy do optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy komfortu użytkowania, co może spowodować, że wspomniane strony trzecie również będą przetwarzać dane, które gromadzą i kontrolują.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I.  Informacje o nas jako administratorach Twoich danych

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą 

III. Informacje o przetwarzaniu danych 

 

I. Informacje o nas jako administratorach Twoich danych 

Stroną odpowiedzialną za niniejszą stronę internetową („administrator”) w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

ABO Wind Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 72
90-318 Łódź
Polska

Telefon: +48 884 262 202
E-mail: info@abo-wind.pl
Www: www.abo-wind.pl

 

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

AZ Datenschutz
PC-Mentor GmbH

Julia Schwarz
Brunnenweg 7
64331 Weiterstadt
Germany

Telephone: +49 (0)6151 / 49 3000 0
Web: https://www.az-datenschutz.de

 

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą 

W odniesieniu do przetwarzania danych, które zostanie opisane bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

Ponadto administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym udostępnia dane, o wszelkich takich sprostowaniach, usunięciach lub ograniczeniach ich przetwarzania. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Niemniej jednak użytkownicy mają prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, na mocy RODO użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych przez administratora. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

 

III. Informacje o przetwarzaniu danych 

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania, o ile ich usunięcie nie narusza ustawowych obowiązków przechowywania lub o ile poniżej nie określono inaczej.

 

Dane serwera

Ze względów technicznych gromadzone będą następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy serwera, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej: Te pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję przeglądarki, systemu operacyjnego, strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej), odwiedzone strony internetowe w naszej witrynie, datę i godzinę wizyty, a także adres IP, z którego odwiedziłeś naszą witrynę.

Zebrane w ten sposób dane będą tymczasowo przechowywane, ale nie w połączeniu z żadnymi innymi danymi użytkownika.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte w ciągu nie więcej niż dwunastu tygodni, chyba że dalsze ich przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych. W takim przypadku całość lub część danych zostanie wyłączona z możliwości usunięcia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia danego incydentu.

 

Ciasteczka

a) Cookies sesyjne 

Na naszej stronie używamy plików cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje o Tobie, takie jak Twoja przeglądarka, dane o lokalizacji lub adres IP.

Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza, umożliwiając nam na przykład wyświetlanie naszej strony internetowej w różnych językach.

Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookie są usuwane.

b) Pliki cookie stron trzecich 

W razie potrzeby nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookies firm, z którymi współpracujemy, w celu reklamy, analizy lub ulepszania funkcjonalności naszej witryny.

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby uzyskać szczegółowe informacje, w szczególności dotyczące podstawy prawnej i celu takiego gromadzenia i przetwarzania danych zebranych za pomocą plików cookie przez osoby trzecie.

c) Wyłączenie plików cookies 

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Podobnie możesz użyć przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane kroki i środki różnią się jednak w zależności od używanej przeglądarki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania pomocy. Ustawienia przeglądarki nie mogą uniemożliwić ustawienia tak zwanych plików cookie flash. Zamiast tego będziesz musiał zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Wymagane kroki i środki zależą również od używanego odtwarzacza Flash. Jeśli masz jakieś pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub zapoznaj się z dokumentacją odtwarzacza Flash lub skontaktuj się z jego producentem w celu uzyskania pomocy.

Jeśli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, nie wszystkie funkcje naszej witryny mogą być w pełni użyteczne.

 

YouTube

Na naszej stronie internetowej korzystamy z YouTube. Jest to portal wideo obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej „YouTube”.

YouTube jest spółką zależną firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Korzystamy z serwisu YouTube w jego zaawansowanym trybie prywatności, aby wyświetlać Ci filmy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej. Według YouTube zaawansowany tryb prywatności oznacza, że określone poniżej dane zostaną przesłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomisz film. Bez tego trybu połączenie z serwerem YouTube w USA zostanie nawiązane, gdy tylko uzyskasz dostęp do którejkolwiek z naszych stron internetowych, na których osadzony jest film YouTube.

To połączenie jest wymagane, aby móc wyświetlić odpowiedni film na naszej stronie internetowej w Twojej przeglądarce. YouTube będzie rejestrować i przetwarzać co najmniej Twój adres IP, datę i godzinę wyświetlenia filmu, a także odwiedzoną stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową DoubleClick firmy Google.

Jeśli jesteś zalogowany do YouTube podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny, YouTube przypisze informacje o połączeniu do Twojego konta YouTube. Aby temu zapobiec, musisz wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube na stałe zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie powyżej.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz Twoich praw i możliwości ochrony można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem

https://policies.google.com/privacy

 

Matomo (dawniej : PIWIK)

Nasz serwis korzysta z Matomo (dawniej: PIWIK). Jest to oprogramowanie typu open source, za pomocą którego możemy analizować korzystanie z naszej witryny. Przetwarzane są takie dane, jak adres IP, strony, które odwiedzasz, witryna, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej), czas trwania wizyty i częstotliwość twoich wizyt.

Nasz uzasadniony interes polega na analizie i optymalizacji naszej strony internetowej.

Używamy Matomo z funkcją „Automatycznie anonimizuj adresy IP odwiedzających”. Ta funkcja anonimizacji skraca Twój adres IP o dwa bajty, tak że niemożliwe jest przypisanie go do konkretnej osoby lub do używanego przez tę osobę połączenia internetowego.

Ponadto masz możliwość zakończenia analizy Twoich zachowań związanych z użytkowaniem strony poprzez rezygnację. Po potwierdzeniu linku plik cookie jest zapisywany na urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki, aby uniemożliwić dalszą analizę. Proszę jednak pamiętać, że po usunięciu plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym, należy ponownie kliknąć w powyższy link.

Można wyrazić sprzeciw wobec analizy internetowej przez Matomo:

 

Biuletyn

Jeśli zapiszesz się do naszego bezpłatnego biuletynu, dane wymagane w tym celu, tj. adres e-mail, zostaną przesłane do nas. Przechowujemy również adres IP Twojego komputera oraz datę i godzinę rejestracji. Podczas procesu rejestracji uzyskamy Twoją zgodę na otrzymywanie tego biuletynu oraz rodzaj treści, które będzie on oferował, powołując się na niniejszą politykę prywatności. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Możesz odwołać swoją uprzednią zgodę na otrzymywanie tego biuletynu ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy, że poinformujesz nas, że cofasz swoją zgodę lub klikniesz w link rezygnacji z subskrypcji zawarty w każdym newsletterze.

 

Kontakt

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Dane te są nam niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie; w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na nie w całości lub wcale.

Twoje dane zostaną usunięte, gdy w pełni odpowiemy na Twoje zapytanie i nie będzie już prawnego obowiązku przechowywania Twoich danych.

 


 

Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner