Mieszkańcy i władze gmin

Korzyści Kontakt

Gminy i mieszkańcy w sąsiedztwie naszych projektów mogą osiągnąć wielowymiarowe korzyści. Regionalna wartość dodana, nowe atrakcje turystyczne lub dodatkowe działania na rzecz środowiska to tylko kilka przykładów.

Korzyści z projektów dotyczących energii odnawialnej

Korzyści z tytułu dzierżawy gruntów

Współpraca właścicieli gruntów z inwestorem, podjęta za obopólną zgodą, odbywa się bez konieczności większego zaangażowania ze strony Wydzierżawiającego i przynosi stały, stabilny oraz długoterminowy dochód. Wieloletnia umowa dzierżawy to bezpieczeństwo i gwarancja wpływów do budżetu domowego, wskazane w zapisach umowy dzierżawy jasnym i przejrzystym językiem.

Realizacja inwestycji OZE na terenie Gminy to także regularne wpływy do budżetu samorządu z podatków opłacanych przez Inwestora, czy rejonowa poprawa infrastruktury drogowej. Wspieranie inwestycji odnawialnych źródeł energii sprzyja zdrowiu przez poprawę klimatu. W szerszej perspektywie przyspiesza realizację celów klimatycznych kraju i poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Budowana farma wiatrowa czy fotowoltaiczna mają swój pośredni udział w wielu pozytywnych zmianach na rzecz społeczności lokalnej.

Impulsy dla rynku pracy

Odnawialne źródła energii tworzą miejsca pracy. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Association) w 2019 r. odnawialne źródła energii zapewniły szacunkowo 11,5 mln miejsc pracy na całym świecie.

Co do zasady do przeprowadzenia prac budowlanych i infrastrukturalnych staramy się podejmować współpracę z lokalnymi firmami, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Niektóre realizacje mogą zapewnić długoterminowe miejsca pracy w zakresie konserwacji i zarządzania operacyjnego.

Aspekty środowiskowe

Budowa farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej – jak każda inwestycja człowieka – wiąże się z pewnym wpływem na otaczającą przyrodę. Dlatego każda inwestycja ABO Energy poprzedzona jest obserwacjami cyklów przyrodniczych prowadzonych przez niezależnych ekspertów środowiskowych.

Zgodnie z wynikami analiz i zapotrzebowaniem na danym terenie dostosowujemy kształt inwestycji do lokalnych potrzeb m.in. przez zastosowanie działań takich jak:

Systemy fotowoltaiczne mogą również przyczynić się do poprawy warunków gruntowo-wodnych, a także do zwiększenia bioróżnorodności występujących gatunków flory oraz fauny. Naukowcy wskazują także na pozytywny wpływ dla niektórych gatunków ptaków, dla których konstrukcje są np. punktami obserwacyjnymi. Ponadto w okresach wysokich temperatur, niektóre zwierzęta, jak np. płazy, mogą znaleźć schronienie przed słońcem pod panelami fotowoltaicznymi.

Działanie paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych nie generuje emisji szkodliwych substancji do atmosfery – farmy są zeroemisyjne. Niewyczerpalne źródła energii, z których korzystają – wiatr lub słońce – przyczyniają się do stałego ograniczenia emisji CO2.

Długoterminowe partnerstwa

ABO Energy jest zaufanym i niezawodnym długoterminowym partnerem dla każdego projektu energii odnawialnej. Zależy nam na jak najlepszych relacjach z władzami gmin i ich mieszkańcami, dlatego chętnie angażujemy się w lokalne wydarzenia, projekty edukacyjne, sportowe i organizację prezentacji czy spacerów informacyjnych na naszych inwestycjach.

Kontakt

Ewa Rogalska

Ewa Rogalska

Tel. +48 694 511 875
ewa.rogalska(at)aboenergy.com

Powiązane tematy

Korzyści Kontakt