Właściciele gruntów

FAQ Kontakt

Jeśli posiadasz ziemię, która może być odpowiednia pod farmę wiatrową lub fotowoltaiczną, skontaktuj się z nami. Chętnie i niezobowiązująco sprawdzimy, jakie możliwości daje wskazany obszar czy działka. Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy osobiście lub zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania poniżej. Wydzierżawiając swoją ziemię pod inwestycję w odnawialne źródła energii przyczyniasz się do transformacji energetycznej w Polsce.

Często zadawane pytania 

Jakie wymaganie musi spełniać nieruchomość gruntowa, by móc zlokalizować na niej dużą farmę fotowoltaiczną?

Chętnie przeanalizujemy w krótkim czasie i bezpłatnie potencjał Twojej działki. Jeżeli posiadasz grunty o poniższych parametrach, zweryfikujemy je pod kątem inwestycji fotowoltaicznych:

  • Powierzchnia terenu to co najmniej 40 ha
  • Szerokość działki minimum 60m
  • Grunty o klasach bonitacyjnych: IV, V, VI
  • Profil terenu: najlepiej płaski lub o niewielkim stopniu nachylenia
  • Ograniczenia: brak budynków mieszkalnych
  • brak kompleksów leśnych
  • brak oczek wodnych

Odległość modułów od granicy Nieruchomości planuje się na min. 3 metry.

Jakich kosztów powinienem się spodziewać?

Właściciele gruntów nie ponoszą żadnych kosztów. ABO Wind poniesie wszelkie koszty i wydatki związane z analizą, opracowaniem i wdrożeniem projektu, a także te wynikające z umów dzierżawy gruntów. Dotyczy to również przypadku, gdy projekt nie może zostać zrealizowany.

Dlaczego konieczne jest podpisanie umowy na wczesnym etapie planowania?

Rozwój projektu wiąże się z dużym ryzykiem, jest czasochłonny i kosztowny finansowo. Z wysokimi kosztami wiążą się w szczególności ekspertyzy zewnętrzne czy monitoring środowiskowy. ABO Wind może udźwignąć te inwestycje tylko wtedy, gdy ma pewność, że właściciel gruntu zrealizuje z nami projekt. Pisemna zgoda właściciela jest również warunkiem wstępnym, aby ABO Wind mogło występować jako „przedstawiciel właściciela” i omawiać projekt z władzami. Jako zabezpieczenie, właścicielom przyznaje się umowne prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy turbiny czy farma fotowoltaiczna nie mogą zostać zbudowane zgodnie z planem.

Kto zapłaci za ewentualne szkody w moim mieniu?

ABO Wind odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z budową, eksploatacją i demontażem elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych. W tym celu wykupujemy polisy OC na cały okres budowy, eksploatacji i demontażu. Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności podczas prac na farmie wiatrowej lub fotowoltaicznej dojdzie do uszkodzenia lasu lub pola, ABO Wind wypłaci właścicielowi lub najemcy odszkodowanie.

Skąd mogę mieć pewność, że dzierżawa gruntu zostanie opłacona zgodnie z umową? 

Umowa dzierżawy dodatkowo potwierdzona notarialnie bardzo dobrze zabezpiecza Twoje prawa jako właściciela nieruchomości.
W przypadku zwłoki w płatności możesz rozwiązać umowę i zlecić demontaż farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności operatora, instytucja finansująca inwestycję będzie bardzo zainteresowana dalszym istnieniem farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej z racji na uruchomione na ten cel kredyty. W takich nieplanowanych sytuacjach bank wszedłby w prawa i obowiązki dzierżawcy i zapewnił, że wszystkie umówione kwoty będą nadal spłacane.

Dlaczego powinienem wybrać ABO Wind?

ABO Wind to doświadczony i zaufany partner w zakresie energii odnawialnej. Od 1996 roku zrealizowaliśmy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy 5000 megawatów (MW), z czego połowę wybudowaliśmy pod klucz. Dbamy o każdy etap rozwoju i budowy projektu: od planowania i oceny lokalizacji, planowania, inżynierii i finansowania, po budowę, podłączenie do sieci i zarządzanie operacyjne.

Na jak długo wydzierżawiana jest moja działka?

Teren pod farmę wiatrową lub fotowoltaiczną jest dzierżawiony na 30 lat. Pierwsze lata dzierżawy to czas dla ABO Wind na przygotowanie niezbędnych raportów (w tym środowiskowych) i uzyskanie pozwoleń. Po 30 latach umowa wygasa automatycznie, a turbiny wiatrowe lub infrastruktura farmy fotowoltaicznej zostają zdemontowane. Istnieje jednak możliwość wydłużenia okresu eksploatacji, jeśli obie strony umowy – właściciel nieruchomości i operator farmy – wyrażą taką wolę. Wymaga to podpisania nowej umowy.

W zależności od indywidualnych warunków park fotowoltaiczny wytwarza zieloną energię przez około 25-30 lat. Właściciele nieruchomości korzystają z bezpiecznego dochodu przez cały ten okres.

Co się stanie, jeśli farma nie będzie mogła powstać, pomimo podpisanej umowy dzierżawy?

Ewentualne utrudnienia w realizacji projektu farmy odnawialnych źródeł energii (OZE) są uwzględnione w warunkach wypowiedzenia umowy najmu. Zgodnie z naszymi standardowymi umowami dzierżawca ze strony ABO Wind (najczęściej jest to oddzielna spółka projektowa), ma prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że farma wiatrowa lub fotowoltaiczna nie może zostać ukończona. 

 

 

Kontakt

Ewa Rogalska

Ewa Rogalska

Tel. +48 694 511 875
ewa.rogalska(at)abo-wind.pl

Powiązane tematy

FAQ Kontakt