Zmiana formy prawnej i nazwy z ABO Wind AG na ABO Energy KGaA popierana przez 87% udziałowców

Farma odnawialnych źródeł energii w Wahlheim
Farma odnawialnych źródeł energii w Wahlheim

(Wiesbaden, 30 października 2023 r.)

Na Walnym Zgromadzeniu zdecydowana większość udziałowców opowiedziała się za zmianą formy prawnej ABO Wind AG na spółkę komandytowo-akcyjną (KGaA). Zarząd ABO Wind AG uznaje te głosy za wyraz zaufania.

Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które trwało do późnych godzin wieczornych w piątek 27 października, za zmianą formy prawnej głosowało 87,17 proc. reprezentowanych akcji. Obejmuje to również zmianę nazwy firmy na ABO Energy. Nowa nazwa odzwierciedla horyzont technologiczny, który znacznie się rozwinął od momentu założenia firmy w 1996 roku.

„Cieszymy się, że wielu akcjonariuszy dostrzegło możliwości, jakie niesie ze sobą zmiana formy prawnej i nazwy firmy” – powiedział dyrektor zarządzający Alexander Reinicke. Choć przedstawiciele stowarzyszeń inwestorów prywatnych sprzeciwiali się zmianie formy prawnej, niemniej jednak zdecydowana większość akcjonariuszy poparła tę propozycję. W punkcie porządku obrad oddano 7 064 373 ważnych głosów. Wśród nich było 906 033 głosów na „nie” (12,83 proc.).

Ze względu na zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu sprzeciw części akcjonariuszy, zmiana formy prawnej nie może być jeszcze zgłoszona do właściwego rejestru.

Oprócz zmiany formy prawnej, w porządku obrad znalazło się także powiększenie Rady Nadzorczej. Ze względu na powiększenie się przedsiębiorstwa, które obecnie regularnie zatrudnia w Niemczech ponad 500 pracowników, przedsiębiorstwo podlega tam obecnie ustawie One-Third Participation Act. Oznacza to, że jedną trzecią składu Rady Nadzorczej muszą stanowić przedstawiciele pracowników. W rezultacie Rada Nadzorcza składa się obecnie z sześciu zamiast pięciu członków nadzorujących działalność firmy. Ten punkt porządku obrad również został przyjęty zdecydowaną większością głosów, podobnie jak wybór czterech przedstawicieli akcjonariuszy do Rady Nadzorczej. Wszystkie wyniki głosowania są dostępne w języku niemieckim na stronie internetowej (www.abo-wind.de/hauptversammlung).

Z chwilą wpisania do rejestru handlowego zmiany formy prawnej na KGaA, dwaj założyciele spółki, dr Jochen Ahn i Matthias Bockholt, ustalą sposób zarządzania ABO Energy KGaA jako akcjonariusze komplementariusza. Dotychczasowi członkowie Zarządu będą w dalszym ciągu kierować spółką w roli Dyrektorów Zarządzających. W ten sposób obaj założyciele zachowują swoje wpływy. Dotyczy to również przypadku, gdyby przyszłe podwyższenia kapitału rozmyły większość należącą obecnie do rodzin założycielskich (około 52%).

„Zapewnienie tej ciągłości i niezawodności naszym partnerom biznesowym i pracownikom było ważnym powodem zmiany formy Zarządu i Rady Nadzorczej” – mówi dyrektor zarządzający Reinicke. „W przyszłej strukturze możemy nadal rozwijać się po stronie kapitałowej, zachowując jednocześnie przewagę konkurencyjną jako firma kształtowana przez rodziny założycieli.”

Zarząd ma także nadzieję przekonać akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko zmianie formy prawnej, o jej przydatności w nadchodzących miesiącach i latach, zapewniając dobry rozwój spółki.

Pobierz zdjęcie prasowe

Kontakt

Alexander Koffka

Alexander Koffka

Tel. +49 611 267 65-515
Fax +49 611 267 65-599
presse(at)abo-wind.de