Participatiemodellen

Crowdinvesting Energiecoöperaties Vaste-rente-beleggingen Burgerwindfonds en -windaandeel Biogasfonds Contact

We praten niet alleen over het betrekken van burgers bij de energietransitie; we dóen het ook. ABO Wind biedt verschillende financiële participatiemodellen die zijn afgestemd op lokale behoeften.

Crowdinvesting

In Frankrijk en Duitsland biedt ABO Wind omwonenden van onze projecten de mogelijkheid om via zogenaamde ‘crowdinvesting platforms’ financieel te participeren in onze wind- en zonneprojecten. Als er voldoende vraag is en onder de juiste omstandigheden, zetten we zulke investeringsmogelijkheden graag ook in andere landen op.

Energiecoöperaties

ABO Wind werkt nauw samen met door burgers opgezette en regionale energiecoöperaties. Dit versterkt de lokale en regionale acceptatie van windenergieprojecten. Zo hebben we in 2016 een Nordex N131 windturbine in gebruik genomen die we in nauwe samenwerking met SOLIX Energie hebben geplaatst. SOLIX bezit en exploiteert nu de turbine die ongeveer zeven miljoen kilowattuur per jaar produceert.

ABO Wind heeft ook het eerste coöperatieve windpark in het Duitse district Fulda gebouwd. Het is eigendom van de energiecoöperatie Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie Eichenzell eG, en produceert sinds 2016 klimaatvriendelijke elektriciteit.

Maar liefst 1.800 burgers zijn betrokken bij ons windpark Ahorn-Buch in Zuid-Duitsland, dat in 2017 in gebruik werd genomen. Een kwart van het windpark is eigendom van de coöperatie Energie + Umwelt en Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH.

In Frankrijk exploiteren we samen met burgervereniging Vents Citoyen het windmolenpark St. Hilaire, een windpark van 11,4 megawatt dat begin 2021 in gebruik werd genomen.

 

 

Vaste-rente-beleggingen

Voor bewonders van windparken die geen lid willen worden van een coöperatie en ook geen aandelen willen kopen, heeft ABO Wind al tal van investeringsmogelijkheden gelanceerd met jaarlijkse rentebetaling. Emittent is meestal de eigenaar van het betreffende windpark. We hebben in het verleden ook winstrechten uitgegeven en eventuele rente altijd op tijd betaald. In samenwerking met lokale banken werken we altijd individuele investeringsmogelijkheden uit.

Burgerwindfonds en -windaandeel

ABO Wind heeft in de eerste jaren van het bedrijf, tussen 1997 en 2004, acht closed-end fondsen ofwel burgerwindparken opgezet. Een deel van de commanditaire vennoten komt uit de regio’s waar de centrales werden gepland en gebouwd.

Niet al deze fondsen hebben aan de verwachtingen voldaan. In sommige gevallen hadden de experts het windpotentieel van de lokaties overschat en bleven de reële opbrengsten achter bij de voorspellingen. In de vroege fase van het gebruik van windenergie waren de methoden van de experts nog niet zo betrouwbaar als nu.

Vanwege het hoge ondernemersrisico dat gepaard gaat met deelname aan een windpark, heeft ABO Wind recentelijk geen burgerwindfondsen meer gelanceerd. Als alternatief lanceerden we in 2009 het zogenaamde ABO Invest, waarmee burgers voor het eerst de kans kregen om met één aandeel te investeren in een portefeuille van operationele windparken, om zo risico’s te minimaliseren. Daarnaast zijn aandelen steeds beter verhandelbaar dan aandelen van commanditaire vennootschappen, zodat beleggers ze indien nodig op korte termijn kunnen verkopen. De twee bedrijven hebben ruim tien jaar succesvol samengewerkt. Tegenwoordig opereert het voormalige ABO Invest AG onder de naam "Clearvise AG", en onderhoudt het geen banden meer met ABO Wind .

Biogasfonds

In 2005 heeft ABO Wind drie kleine biogasinstallaties in het Duitse Saksen-Anhalt gebundeld in een fonds en het eigne vermogen opgehaald bij investeerders. De centrales in Kemberg, Kunrau en Miesterhorst hebben elk een elektrisch vermogen van ruim 500 kilowatt.

 

Contact

Kathrin Dorscheid

Kathrin Dorscheid

Tel. +49 611 267 65-531
Fax +49 611 267 65-599
presse(at)abo-wind.de

Verwante onderwerpen

Crowdinvesting Energiecoöperaties Vaste-rente-beleggingen Burgerwindfonds en -windaandeel Biogasfonds Contact