Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Αιολικό πάρκο Παλιοβούνα / 23 MWp

Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Η ABO Wind, αναπτύσσει το αιολικό πάρκο «Παλιοβούνα» (ΡΑΕ 2721/2021), στη Δ.Ε. Ορχομενού, του Δήμου Ορχομενού. Στη φάση λειτουργίας του το πάρκο θα παράγει ετήσια 60 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας στην αποφυγή έκλυσης 60 χιλ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (και άλλων επιβλαβών για την υγεία ρύπων).

Η σύνδεση του έργου προγραμματίζεται να γίνει στο δίκτυο 150kV (υψηλή τάση) του ΑΔΜΗΕ, μέσω νέου υποσταθμού, ο οποίος θα δημιουργήσει νέο ηλεκτρικό χώρο στην περιοχή. Στον νέο αυτό υποσταθμό θα μπορέσουν να συνδεθούν και έργα τρίτων μικροεπενδυτών με χαμηλό κόστος.

Θέση εγκατάστασης 

Η γη στην οποία θα εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο είναι δημόσια δασική, όπου επιτρέπεται η χρήση αυτής της τεχνολογίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura. Για το έργο εκπονείται και πρόκειται να κατατεθεί σύντομα η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα Παλιοβούνα
Ισχύς 23 MWp
Εκτιμώμενη παραγωγή 60 GWh / έτος
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Σε νέο υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες στηρίζονται στην προμελέτη του έργου και μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη φάση της αδειοδότησης.

Φορέας

Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η εταιρεία ABO Wind Hellas S.A., η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη ελληνική θυγατρική της ABO Wind AG, μιας γερμανικής εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 25 έτη στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (διαβάστε περισσότερα στο www.abo-wind.gr)

Ερωτήσεις 

Τι απορίες έχετε; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα (προαιρετικό)
Διεύθυνση (προαιρετικό)
Διεύθυνση ηλετρ. ταχυδρομείου (προαιρετικό)

Ερώτηση:

 

Συχνές ερωτήσεις 

Προκαλούν τα αιολικά πάρκα «ηχητική όχληση»

H νομοθεσία (Απόφαση 49828/ΦΕΚ 2464 Β’/3-12-2008) προβλέπει ελάχιστη απόσταση των ανεμογεννητριών από οικισμούς τα 500 m και από μεμονωμένες κατοικίες επίπεδο θορύβου μικρότερο των 45 dB. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες παράγουν ένα επίπεδο θορύβου στην βάση τους της τάξης των 90-100 dB. Ο θόρυβος αυτός σε απόσταση 500 m έχει ήδη μειωθεί κάτω από τα 40-45 dΒ, που είναι και το επίπεδο θορύβου μιας ήσυχης αγροτικής περιοχής, και ουσιαστικά έχει καλυφθεί από τον υφιστάμενο θόρυβο του περιβάλλοντος. Πρακτικά, λόγω και της ιδιομορφίας της ελληνικής επικράτειας, οι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές ή/και μεμονωμένες κατοικίες είναι συνήθως μεγαλύτερες, ενώ λόγω και των υψομετρικών διαφορών των εγκαταστάσεων με τους οικισμούς, ο θόρυβος των ανεμογεννητριών έχει ήδη εξαλειφθεί στη θέση των πιθανών αποδεκτών.

Τι θα συμβεί όταν το αιολικό πάρκο πάψει να λειτουργεί μετά από 25 έτη

Σύμφωνα και με τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ο εκάστοτε φορέας ενός έργου είναι υποχρεωμένος να προχωρά στην αποξήλωση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, μετά την παύση της λειτουργίας του. Ήδη σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων μιας ανεμογεννήτριας, σε ποσοστό 85-90%, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο ή/και επαναχρησιμοποιήσιμο. Τα μηχανικά και ηλεκτρονικά τμήματα της ανεμογεννήτριας (θεμέλιο, πυλώνας, καλώδια κτλ) ανακυκλώνονται πλήρως, ενώ για τα πτερύγια εφαρμόζονται ήδη μέθοδοι ανακύκλωσής τους ή αξιοποίησής τους για άλλες χρήσεις. Στόχος είναι στην επόμενη δεκαετία μια ανεμογεννήτρια να είναι 100% ανακυκλώσιμη.

Είναι οι ανεμογεννήτριες επικίνδυνες για τα πουλιά

Στην ελληνική επικράτεια, η συντριπτική πλειοψηφία των αιολικών πάρκων είναι εγκατεστημένη σε ορεινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι κατά κανόνα απομακρυσμένες από περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς πτηνών (υγρότοποι κτλ.). Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει για σπάνια ή απειλούμενα είδη, όπως τα αρπακτικά, από την πιθανότητα πρόσκρουσης με τον ρότορα της ανεμογεννήτριας. Η ταχύτητα περιστροφής και το μέγεθος της πτερωτής έχουν επίδραση αντιστρόφως ανάλογη στον κίνδυνο πρόσκρουσης. Έτσι, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες, με μεγαλύτερη διάμετρο ρότορα και χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής, μειώνουν την πιθανότητα πρόσκρουσης πτηνών στα πτερύγια. Αν και δεν υπάρχει έως σήμερα πληθώρα δεδομένων, η καταγραφή θανάτων πτηνών που να οφείλεται σε πρόσκρουση με ανεμογεννήτρια ή η εκτόπιση και εξαφάνιση λόγω διατάραξης του οικοτόπου είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θέτει σαφείς οδηγίες για την προστασία της ορνιθοπανίδας.

Υπάρχουν μέθοδοι και μέσα προστασίας των πουλιών

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου εφαρμόζονται (εάν απαιτείται) συστήματα σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα συστήματα περιλαμβάνουν ορνιθολογικά ραντάρ, συστήματα βιντεοπαρακολούθησης και θερμικές κάμερες. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με αυτόματη παύση των ανεμογεννητριών όταν υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης. Επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση 34 ανεμογεννητριών κοντά στην Περιοχή Προστασίας των Πρεσπών στη Δυτική Μακεδονία. Από το αιολικό πάρκο διέρχεται το 20% του παγκοσμίου πληθυσμού αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων από την αποικία τους στις Πρέσπες προς τις περιοχές τροφοληψίας, χωρίς περιστατικά συγκρούσεων (πηγή: ask4wind.gr).

Ποια είναι τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Τα ανταποδοτικά που, σύμφωνα με το νόμο, συνοδεύουν τις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύουν διαχρονικά την τοπική οικονομία και αυξάνουν την αξία των κατοικιών της περιοχής (π.χ. μέσω της απόδοσης του 3% των ακαθάριστων εσόδων προς τους οικείους ΟΤΑ, τμήμα του οποίου καταλήγει στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων). Η τοπική οικονομία ευνοείται ιδιαίτερα κατά τη φάση κατασκευής των έργων, με τη δημιουργία δεκάδων νέων θέσεων εργασίας. Ακόμη και αν μέρος των εργαζομένων στην κατασκευή των έργων, λόγω εξειδίκευσης, προέρχεται αναγκαστικά από άλλες περιοχές, η επίδραση στην τοπική οικονομία είναι έμμεση, μέσω της κάλυψης των αναγκών για διαμονή και διατροφή. Παρόμοια θετική επίδραση υπάρχει και στη φάση της λειτουργίας σε μικρότερο βαθμό.

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com