ABO Energy Polska

ABO Energy Polska swoją aktywność na terenie Polski rozpoczęła w 2017 roku.
Nasze główne biuro zlokalizowane jest w centrum kraju w mieście Łódź, skąd razem z wysoko wykwalifikowanym zespołem rozlokowanym po całym kraju kompleksowo rozwijamy inwestycje odnawialnych źródeł energii. 

Jako Inwestor projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie etapy rozwoju inwestycji: od oceny lokalizacji, planowania, inżynierii i finansowania, po budowę i podłączenie do sieci.

Projekty w Polsce

Obecnie rozwijamy projekty o łącznej mocy 1 GW.

 

Energetyka odnawialna w Polsce

Pomimo coraz większej dywersyfikacji źródeł energii, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce nadal jest zdominowana przez węgiel. Odnawialne źródła energii mają jednak ogromny potencjał. W pierwszym kwartale 2023 udział produkcji tzw. zielonej energii wyniósł 25,6% bieżącego zapotrzebowania. Liczba ta to wyraźna wskazówka do działania i informacja, że największe zmiany jeszcze przed nami. Dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, Polska – jako kraj Europy środkowej – wymaga różnorodnych źródeł pozyskiwania energii. 

Bezpieczeństwo energetyczne to gwarancja dostaw energii do każdego gospodarstwa domowego, przedsiębiorstw czy ośrodków leczniczych. To także gwarancja płynności dostaw elektryczności i rozwoju gospodarki. Ponadto warto pamiętać, że bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako stabilność cen energii dla konsumenta, jest pochodną kosztów jej wytwarzania, przesyłu i dystrybucji.

Inwestycje energii odnawialnej są źródłem uzależnionym od warunków klimatycznych danego regionu, ale ich źródła są niewyczerpalne, a za tym idzie ciągłość, ceny oraz nieoceniona neutralność wobec klimatu naszej planety.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym stabilnych cen prądu, Polska przygotowała dokument "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r." (PEP 2040) opisujący krajowe możliwości oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zaplanowano w nim serię działań dla poprawy klimatu bazujących w dużej mierze na inwestycjach OZE i redukcji emisji CO2. Przyjęto m.in. następujące cele: 

Rozbudowa niezależnego i inteligentnego systemu sieci elektroenergetycznych przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej naszego kraju. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem świata na energię elektryczną oraz zaktualizowanymi uzgodnieniami na poziomie europejskim, dokument PEP 2040 r. (przyjęty oryginalnie w 2021 r.) również wymaga aktualizacji i jest obecnie w trakcie konsultacji. 

Produkcja czystej energii

Solar Malborn

ABO Energy działa w synergii z naturą. Każda inwestycja jest prowadzona pod kuratelą ekspertów środowiskowych i dostosowywana do możliwości, ograniczeń i lokalnych potrzeb. Zakres monitoringu środowiskowego analizowany jest w zależności od lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, jednak zawsze jest to proces wielomiesięcznych obserwacji aktywności oraz siedlisk zwierząt i roślin.

Kompleksowe dane wynikające z monitoringów prowadzonych przez ekspertów środowiskowych podlegają ocenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) jako organu ochrony przyrody i instytucji, która ostatecznie decyduje o kształcie i zakresie realizacji farmy fotowoltaicznej w zgodzie ze środowiskiem. 

Kontakt

Ewa Rogalska

Ewa Rogalska

Tel. +48 694 511 875
ewa.rogalska(at)aboenergy.com

Powiązane tematy