ABO Wind ogłasza udane pierwsze półrocze

Park słoneczny Leutershausen
Na początku lata firma ABO Wind ukończyła hybrydowy projekt łączący farmę fotowoltaiczną z magazynem energii w Leutershausen w Bawarii w Niemczech.

(Wiesbaden, 31 sierpnia 2023)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze podkreśla dobry rozwój spółki ABO Wind AG. „Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia prognozy zysków na cały rok” – powiedział dyrektor finansowy Alexander Reinicke. W 2022 roku firma po raz pierwszy wygenerowała zysk netto na poziomie ponad 20 mln euro. Najprawdopodobniej uda się to osiągnąć także w 2023 roku. W pierwszym półroczu nadwyżka wyniosła 8,9 mln euro (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 9,6 mln euro). „W całym roku w dalszym ciągu spodziewamy się wyniku w przedziale od 22 do 26 mln euro – czyli na poziomie rekordowego zysku 24,6 mln euro osiągniętego w roku poprzednim”. Podobnie jak poprzednie raporty, raport półroczny 2023 dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim na stronie internetowej spółki .

Szczególnie w pierwszej połowie roku znacznie wzrosły obroty: wyniosły 130,7 mln euro, czyli o około jedną trzecią więcej od obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego (98 mln euro). Szczególnie wyższe niż w I połowie 2022 roku (44 mln euro) były obroty z zakresu usług budowlanych, które wyniosły 71,3 mln euro. O dynamice budownictwa świadczy także wzrost wskaźnika kosztów materiałów do 51 proc. (pierwsze półrocze 2022: 48,3 proc.).

ABO Wind dodatkowo poszerzyło portfolio realizowanych projektów. Firma pracuje obecnie nad projektami dotyczącymi energii odnawialnej i magazynowania energii o łącznej mocy 22,2 gigawatów (GW). Od lutego nasze portfolio nowych projektów wzrosło o pięć procent. Wzrost jest szczególnie znaczący w Niemczech (z 2,8 do 3,4 GW). Liczba ta odzwierciedla rosnącą gotowość gmin do udostępniania gruntów pod wykorzystanie energii odnawialnej. Dzięki nowo nabytym terenom pod projekty związane z elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy 700 MW w Niemczech pierwotny cel firmy na rok 2023 został przekroczony już w połowie roku. W raportach za półtora roku obrotowego spółka aktualizuje także stan projektów deweloperskich w podziale na kraje i poziomy dojrzałości.

Ponadto moc opracowywanych przez firmę projektów dotyczących zielonego wodoru wzrosła do około 20 gigawatów. Decydenci i liderzy branży są bardzo zainteresowani budowaniem gospodarki wodorowej, aby umożliwić na przykład dekarbonizację produkcji chemicznej i stalowej lub żeglugi. „W krajach takich jak Kanada, Argentyna i Republika Południowej Afryki rozwijamy zakłady predestynowane do produkcji ekologicznego wodoru po konkurencyjnych cenach” – mówi rzecznik Zarządu dr Karsten Schlageter. Celem jest przekształcenie części tego wodoru w łatwiejszy w transporcie zielony amoniak, a następnie wyeksportowanie go na przykład do Niemiec. Zabezpieczając lokalizacje ABO Wind zwraca uwagę nie tylko na dobre warunki wiatrowe, ale także na dostęp do portów. Tutaj bliżej przedstawiono naszą działalność dotyczącą zielonego wodoru. „Robimy znaczne postępy w realizacji tych projektów” – mówi dr Schlageter. Jednak przeszkody gospodarcze i technologiczne są większe niż w innych projektach OZE. 

Warto nadmienić, że te 20 gigawatów portfolio projektów wodorowych rozkłada się na zaledwie kilkanaście lokalizacji. Standardowo portfolio o mocy 22 gigawatów składa się z około 800 projektów w fazie rozwoju. Jeśli część z tych projektów okaże się niewykonalna, co zdarza się regularnie, nie będzie to miało poważnych skutków. „Ten duży i cenny zasób projektów jest znaczącym wskaźnikiem naszych dobrych perspektyw” – mówi dr Karsten Schlageter. „Na tej podstawie możemy oczekiwać dalszego znacznego zwiększania zysków spółki w nadchodzących latach”. Na wielu rynkach zauważalne są obecnie wysiłki polityczne mające na celu udostępnienie większej liczby gruntów pod projekty dotyczące energii odnawialnej i przyspieszenie procesów uzyskiwania właściwych pozwoleń. „Najprawdopodobniej odniesiemy z tego korzyści nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie wielu lat” – mówi dyrektor zarządzający Schlageter. Projekty wodorowe oferują dodatkowy potencjał.

Zarząd ma nadzieję, że aby w pełni wykorzystać szanse, jakie pojawią się w nadchodzących latach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na 27 października podejmie decyzję o zmianie formy prawnej spółki na tzw. spółkę komandytowo-akcyjną (KGaA). 

Zarząd jest przekonany, że zamierzona nowa struktura przyniesie spółce, a tym samym wszystkim akcjonariuszom, w średnim i długim okresie znaczne korzyści. „W ABO Wind względy strategiczne i długoterminowe stanowią wiodącą zasadę działania. To podejście okazało się wartościowe na przestrzeni lat” – mówi dr Schlageter. „Popierają je dr Jochen Ahn i Matthias Bockholt, podobnie jak cały Zarząd”. Rozwój projektów związanych z energią odnawialną jest złożony i żmudny. Sukces modelu biznesowego zależy od długoterminowej orientacji strategicznej i wiedzy branżowej założycieli i decydentów. Kolejnym istotnym aspektem jest charakter firmy jako firmy rodzinnej. W ABO Wind jest to gwarantowane, gdyż dotychczas rodziny Ahn i Bockholt posiadały ponad 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że założyciele pośrednio wpływają na to, kto prowadzi firmę. W przypadku dalszych podwyższeń kapitału ten ważny dla sukcesu spółki wpływ będzie malał.

„Tylko zmiana formy prawnej na KGaA oddziela wpływ założycieli i ich rodzin od ich większości na Walnym Zgromadzeniu” – mówi dr Schlageter. Ponieważ Zarząd nie chce narażać na szwank przewagi konkurencyjnej firmy ukształtowanej przez założycieli, podwyższenie kapitału byłoby możliwe jedynie w ograniczonym zakresie bez zmiany formy. „Mamy ambitne cele i chcemy w jak największym stopniu przyczynić się do szybkiej transformacji energetycznej” – podkreśla dr Schlageter. „Jeśli w przyszłości będziemy mogli w dalszym ciągu korzystać z rynku i kapitału akcyjnego, jednocześnie wzrośnie potencjał ciągłego wzrostu zysku na akcjach.” W związku z powyższym Zarząd pracuje nad doprowadzeniem zmiany formy prawnej do etapu decyzyjnego i liczy na to, że niezbędna większość trzech czwartych akcjonariuszy zatwierdzi propozycję na Walnym Zgromadzeniu.

Pobierz zdjęcie prasowe

Kontakt

Alexander Koffka

Alexander Koffka

Tel. +49 611 267 65-515
Fax +49 611 267 65-599
presse(at)abo-wind.de