ABO Wind buduje pod klucz pierwszą w Hiszpanii farmę fotowoltaiczną o mocy 50 MW

farmę fotowoltaiczną

(Wiesbaden/Walencja, 3 maja 2024 r.)

Firma ABO Wind buduje obecnie w środkowej Hiszpanii farmę fotowoltaiczną o mocy 50 MW, która zostanie podłączona do sieci w miejsce zdemontowanej elektrowni jądrowej. Farma fotowoltaiczna Valdezorita to pierwszy projekt pod klucz w Hiszpanii. Naziemny system fotowoltaiczny będzie miał całkowitą moc nominalną około 50 MW i roczną produkcję około 100 GWh. Składać się będzie z 87 000 modułów. Budowa rozpoczęła się w styczniu i przebiega zgodnie z planem. Montaż stołów i paneli planowany jest na lato. Uruchomienie elektrowni przewidywane jest na początek 2025 roku.

„Nasz zespół opracował ten duży projekt w stosunkowo krótkim czasie w ciągu ostatnich czterech lat” – mówi Patricia Comes Salvador, dyrektor zarządzająca ABO Energy España S.A.U. i szef hiszpańskiego działu rozwoju projektów. „Współpraca z właścicielami gruntów i władzami publicznymi układała się znakomicie i przy wsparciu mieszkańców i władz lokalnych. Projekt przyniesie również korzyści gospodarcze obszarom wiejskim poprzez przyznanie hiszpańskim podwykonawcom dużych kontraktów.”

Moc sieciową dla farmy fotowoltaicznej Valdezorita przyznano z uwzględnieniem kryteriów korzyści społeczno-ekonomicznych i środowiskowych dla obszaru dotkniętego skutkami zamknięcia elektrowni jądrowej. Równolegle do prowadzonej budowy wdrażane są również działania wspierające przyrodę lokalną, na przykład znakowanie i śledzenie radiowe rodzimych gatunków orłów, takich jak orły cesarskie i/lub orły przednie. Montowane są budki lęgowe dla krasaków europejskich (Coracias Garrulus) oraz poprawiane są siedliska ptaków stepowych.

Farma fotowoltaiczna jest największą farmą fotowoltaiczną w dotychczasowej historii firmy, która wykorzystuje technologię trackerów do ustawiania nachylenia paneli w kierunku słońca i optymalizacji wydajności.

ABO Energy España S.A.U. jest spółką zależną niemieckiej spółki ABO Wind AG. Już od lutego 2024 roku zmieniła nazwę firmy na ABO Energy.

Pobierz zdjęcie prasowe

Kontakt

Kathrin Dorscheid

Kathrin Dorscheid

Tel. +49 611 267 65-531
Fax +49 611 267 65-599
presse(at)abo-wind.de