ABO Wind osiąga kolejny rekordowy wynik i zwiększa portfel projektów

Budowa farmy wiatrowej Andella
Budowa farmy wiatrowej Andella (50 MW) w Hiszpanii w regionie Castilla y León

(Wiesbaden, 14 marca 2024 r.)

Grupa ABO Wind, osiągając zysk netto w wysokości 27,3 mln euro, przekroczyła o 11 proc. rekordowy poziom 24,6 mln euro z poprzedniego roku. Zarząd spodziewa się dalszego znaczącego wzrostu w nadchodzących latach. „W średnim terminie naszym celem jest osiągnięcie rocznych wyników w wysokości 50 milionów euro” – mówi dyrektor zarządzający dr Karsten Schlageter.

ABO Wind w 2023 roku zwiększyło swoje przychody o 29 proc. do 299,7 mln euro. Wynika to przede wszystkim z dużego wolumenu rozliczanych usług budowlanych o wartości 154,6 mln euro (rok poprzedni: 96,2 mln euro, wzrost o 60 proc.). W segmentach rozwoju i sprzedaży praw do projektów przychody wzrosły o około sześć procent do 127,3 mln euro (rok poprzedni: 119,6 mln euro). Jako usługodawca ABO Wind wygenerowało w roku obrotowym przychody w wysokości 17,8 mln euro (poprzedni rok: 15,9 mln euro, wzrost o 12 proc). Całkowity obrót i przychody operacyjne wyniosły 396,3 mln euro (rok poprzedni: 308,1 mln euro, wzrost o 29 proc.), łącznie z przychodami ze sprzedaży oraz zmianą stanu zapasów towarów i usług. Podobnie jak w latach ubiegłych, raport roczny za rok 2023 w języku niemieckim będzie dostępny na stronie internetowej. Wersja angielska raportu rocznego będzie wkrótce dostępna tutaj.

W związku z dobrym wynikiem Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia podwyższenie dywidendy do 0,60 euro na akcję (w roku poprzednim: 0,54 euro). Największa część rocznego zysku spółki-matki, około 21,5 mln euro, ma zostać przekazana do rezerwy dochodów. Zarząd spodziewa się, że wkrótce po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nastąpi wpis do rejestru handlowego zmiany formy prawnej i nazwy na ABO Energy KGaA. Zarząd uważa, że dzięki nowej formie prawnej spółka jest doskonale przygotowana do odniesienia sukcesu w dłuższej perspektywie.

Na koniec 2023 r. w bilansie wykazanych zostanie około 196 mln euro jako zapasy produkcji w toku. Są to skapitalizowane koszty realizowanych projektów dotyczących energii wiatrowej, słonecznej i baterii. Portfel projektów obejmuje około 900 projektów o mocy nominalnej około 23 gigawatów (https://www.abo-wind.com/en/company/facts-figures.html). Około 65% z nich to projekty wiatrowe, 30% słoneczne i 5% akumulatorowe. Portfel projektów, który wzrósł zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, stanowi podstawę dobrych perspektyw dla dewelopera projektu. „Od początku wojny na Ukrainie wzrosła wola polityczna wykorzystania energii odnawialnych” – mówi dyrektor zarządzający Schlageter. „Chęć jak najszybszego uniezależnienia się od importu paliw kopalnych przyspiesza proces uzyskiwania pozwoleń i zwiększa chęć udostępniania lokalizacji na cele OZE”. Zmiany te wspierają cele firmy. Ponad 1200 pracownikom na świecie udało się w ubiegłym roku finansowym zabezpieczyć nowe lokalizacje pod liczne nowe projekty wiatrowe i słoneczne oraz przygotować je do stanu gotowości do budowy. „Aby w dalszym ciągu optymalnie wykorzystywać pojawiające się możliwości, potrzebujemy dobrej płynności”, mówi Schlageter. W związku z tym spółka rozważa m.in. emisję obligacji.

Firma ABO Wind poczyniła ostatnio znaczne postępy w realizacji licznych projektów. Przykładowo cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 57,5 MW wygrały przetarg w ostatnim przetargu taryfowym we Francji. Podobny sukces osiągnięto w Niemczech, gdzie przetargi wygrały cztery parki fotowoltaiczne o mocy prawie 50 MW i dwie farmy wiatrowe o mocy 22 MW. W Niemczech i Francji, dwóch najważniejszych rynkach ABO Wind, przetargi publiczne taryfowe w dalszym ciągu stanowią centralny instrument refinansowania projektów w zakresie energii odnawialnej. W niektórych przypadkach spółka ABO Wind zawarła w tych krajach także umowy zakupu energii (PPA).

W Finlandii i Hiszpanii gwarantowane przez państwo taryfy na rozwój energii odnawialnych nie odgrywają już tak istotnej roli. Energia elektryczna z większości tamtejszych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych jest sprzedawana w drodze umów PPA z dostawcami energii lub dużymi odbiorcami energii elektrycznej. W ostatnich miesiącach ABO Wind wzmocniło swój wyspecjalizowany Dział Sprzedaży i Rynków Energii. Ponadto spółka ABO Wind zawarła umowy PPA z amerykańską firmą internetową dotyczące niedawno oddanej do użytku fińskiej farmy wiatrowej Illevaara o mocy 30 MW i hiszpańskiej farmy fotowoltaicznej Valdezorita o mocy 50 MW, będącej obecnie w budowie. Obydwa projekty dotyczące energii odnawialnej zapewnią centrom danych grupy całkowitą produkcję energii elektrycznej na poziomie około 100 GWh rocznie przez okres dziesięciu lat.

„W coraz większej liczbie krajów udaje nam się wnosić coraz większy wkład w transformację energetyczną, a jednocześnie wzmacniać podstawy naszego sukcesu gospodarczego” – mówi dyrektor zarządzający Schlageter. „To wzmacnia naszą pewność, że przyszła spółka ABO Energy KGaA będzie w dalszym ciągu pozytywnie zaskakiwać w nadchodzących latach finansowych.”

Pobierz zdjęcie prasowe

Kontakt

Alexander Koffka

Alexander Koffka

Tel. +49 611 267 65-515
Fax +49 611 267 65-599
presse(at)abo-wind.de