Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Αιολικό πάρκο Περιστέρι / 36,4 MW

Θέση εγκατάστασης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορέας Ερωτήσεις Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Η ABO Energy αναπτύσσει τα αιολικά πάρκα «Περιστέρι - Πύργος» και «Περιστέρι - Καλόγηρος» (ΑΔ-03830 και ΑΔ-03831), στις τοπικές κοινότητες Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου, των Δ.Ε. Εγνατίας και Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου. Στη φάση λειτουργίας τους τα πάρκα θα παράγουν ετήσια 111 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας στην αποφυγή έκλυσης 111 χιλ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (και άλλων επιβλαβών για την υγεία ρύπων).

Η σύνδεση των έργων προγραμματίζεται να γίνει στο δίκτυο 150kV (υψηλή τάση) του ΑΔΜΗΕ, μέσω ενός νέου υποσταθμού, ο οποίος θα δημιουργήσει νέο ηλεκτρικό χώρο στην περιοχή. Στον νέο αυτό υποσταθμό θα μπορέσουν να συνδεθούν και έργα τρίτων μικροεπενδυτών με χαμηλό κόστος.

Θέση εγκατάστασης 

Σε τμήμα των πολυγώνων εγκατάστασης είχε αδειοδοτηθεί πλήρως παλαιότερα (Άδεια Εγκατάστασης το 2013) αιολικό πάρκο αποτελούμενο από 32 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 27,2 MW. Ο αρχικός σχεδιασμός της ABO Energy (2017), αφορούσε την εγκατάσταση 29 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 88,45 MW, σε υπερσύνολο των παλαιών πολυγώνων εγκατάστασης. Λόγω των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση των έργων, που υπερβαίνει ήδη τα 3 έτη, κρίθηκε επιβεβλημένος ο επανασχεδιασμός τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τις πρόσφατες, εκτεταμένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού, τη χωρητικότητα του δικτύου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ και τις παρατηρήσεις κάποιων εκ των φορέων.

Ο νέος σχεδιασμός αφορά πλέον την εγκατάσταση 7 ανεμογεννητριών, σύγχρονης τεχνολογίας, συνολικής ισχύος 36,4 ΜW. Η γη στην οποία θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες είναι δημόσια δασική και βρίσκεται εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2130007 με τίτλο «Όρος Λάκμος (Περιστέρι). Επίσης, τμήματα των προτεινόμενων βελτιώσεων του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην περιοχή του έργου εμπίπτουν εντός της ΖΕΠ-ΕΖΔ GR2130007 με τίτλο «Όρος Λάκμος (Περιστέρι)».. Παράλληλα, το έργο χωροθετείται εντός Ζωνών του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων και εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) με κωδικό GR069 και τίτλο «Όρος Περιστέρι». Το έργο είναι συμβατό με όλους τους θεσπισμένους όρους και περιορισμούς αναφορικά με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Για τo έργo πρόσφατα κατατέθηκε αναθεωρημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να περιληφθούν οι ανωτέρω αλλαγές του σχεδιασμού, αλλά και νέες παρατηρήσεις πεδίου, σε σχέση με την απαραίτητη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα Περιστέρι - Πύργος
Ισχύς 20,8 MW
Εκτιμώμενη παραγωγή 63,8 GWh / έτος
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Σε νέο Υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ

 

Όνομα Περιστέρι – Καλόγηρος
Ισχύς 15,6 MW
Εκτιμώμενη παραγωγή 47,8 GWh / έτος
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Υψηλή Τάση – Σε νέο Υποσταθμό ΥΤ / ΜΤ

 

Οι ανωτέρω πληροφορίες στηρίζονται στην προμελέτη των έργων και μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη φάση της αδειοδότησης.

Φορέας

Φορέας ανάπτυξης των έργων είναι η εταιρεία ABO Wind AG, μια γερμανική εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 25 έτη στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (διαβάστε περισσότερα στο www.aboenergy.gr)

Ερωτήσεις 

Τι απορίες έχετε; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα (προαιρετικό)
Διεύθυνση (προαιρετικό)
Διεύθυνση ηλετρ. ταχυδρομείου (προαιρετικό)

Ερώτηση:

 

Συχνές ερωτήσεις 

Προκαλούν τα αιολικά πάρκα «ηχητική όχληση»

H νομοθεσία (Απόφαση 49828/ΦΕΚ 2464 Β’/3-12-2008) προβλέπει ελάχιστη απόσταση των ανεμογεννητριών από οικισμούς τα 500 m και από μεμονωμένες κατοικίες επίπεδο θορύβου μικρότερο των 45 dB. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες παράγουν ένα επίπεδο θορύβου στην βάση τους της τάξης των 90-100 dB. Ο θόρυβος αυτός σε απόσταση 500 m έχει ήδη μειωθεί κάτω από τα 40-45 dΒ, που είναι και το επίπεδο θορύβου μιας ήσυχης αγροτικής περιοχής, και ουσιαστικά έχει καλυφθεί από τον υφιστάμενο θόρυβο του περιβάλλοντος. Πρακτικά, λόγω και της ιδιομορφίας της ελληνικής επικράτειας, οι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές ή/και μεμονωμένες κατοικίες είναι συνήθως μεγαλύτερες, ενώ λόγω και των υψομετρικών διαφορών των εγκαταστάσεων με τους οικισμούς, ο θόρυβος των ανεμογεννητριών έχει ήδη εξαλειφθεί στη θέση των πιθανών αποδεκτών.

Τι θα συμβεί όταν το αιολικό πάρκο πάψει να λειτουργεί μετά από 25 έτη

Σύμφωνα και με τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ο εκάστοτε φορέας ενός έργου είναι υποχρεωμένος να προχωρά στην αποξήλωση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, μετά την παύση της λειτουργίας του. Ήδη σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων μιας ανεμογεννήτριας, σε ποσοστό 85-90%, είναι πλήρως ανακυκλώσιμο ή/και επαναχρησιμοποιήσιμο. Τα μηχανικά και ηλεκτρονικά τμήματα της ανεμογεννήτριας (θεμέλιο, πυλώνας, καλώδια κτλ) ανακυκλώνονται πλήρως, ενώ για τα πτερύγια εφαρμόζονται ήδη μέθοδοι ανακύκλωσής τους ή αξιοποίησής τους για άλλες χρήσεις. Στόχος είναι στην επόμενη δεκαετία μια ανεμογεννήτρια να είναι 100% ανακυκλώσιμη.

Είναι οι ανεμογεννήτριες επικίνδυνες για τα πουλιά

Στην ελληνική επικράτεια, η συντριπτική πλειοψηφία των αιολικών πάρκων είναι εγκατεστημένη σε ορεινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές είναι κατά κανόνα απομακρυσμένες από περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς πτηνών (υγρότοποι κτλ.). Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει για σπάνια ή απειλούμενα είδη, όπως τα αρπακτικά, από την πιθανότητα πρόσκρουσης με τον ρότορα της ανεμογεννήτριας. Η ταχύτητα περιστροφής και το μέγεθος της πτερωτής έχουν επίδραση αντιστρόφως ανάλογη στον κίνδυνο πρόσκρουσης. Έτσι, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες, με μεγαλύτερη διάμετρο ρότορα και χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής, μειώνουν την πιθανότητα πρόσκρουσης πτηνών στα πτερύγια. Αν και δεν υπάρχει έως σήμερα πληθώρα δεδομένων, η καταγραφή θανάτων πτηνών που να οφείλεται σε πρόσκρουση με ανεμογεννήτρια ή η εκτόπιση και εξαφάνιση λόγω διατάραξης του οικοτόπου είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θέτει σαφείς οδηγίες για την προστασία της ορνιθοπανίδας.

Υπάρχουν μέθοδοι και μέσα προστασίας των πουλιών

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου εφαρμόζονται (εάν απαιτείται) συστήματα σύγχρονων τεχνολογιών, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τα συστήματα περιλαμβάνουν ορνιθολογικά ραντάρ, συστήματα βιντεοπαρακολούθησης και θερμικές κάμερες. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με αυτόματη παύση των ανεμογεννητριών όταν υπάρξει κίνδυνος σύγκρουσης. Επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση 34 ανεμογεννητριών κοντά στην Περιοχή Προστασίας των Πρεσπών στη Δυτική Μακεδονία. Από το αιολικό πάρκο διέρχεται το 20% του παγκοσμίου πληθυσμού αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων από την αποικία τους στις Πρέσπες προς τις περιοχές τροφοληψίας, χωρίς περιστατικά συγκρούσεων (πηγή: ask4wind.gr).

Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπονται τα αιολικά πάρκα σε περιοχές Natura

Σύμφωνα με στοιχεία του τέλους του 2019, από τη συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ στην Ελλάδα:

  • 20,57% (δηλ. 564 ανεμογεννήτριες) βρίσκεται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανίδας του δικτύου Natura 2000.
  • 27,50% (δηλ. 726 ανεμογεννήτριες) βρίσκεται εντός Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ)

Από τη λειτουργία των έργων αυτών προκύπτει ότι οι πραγματικές επιπτώσεις τους στην ορνιθοπανίδα δεν έχουν καμία σχέση με την κινδυνολογία που δημιουργείται πριν την εγκατάστασή τους. Επιπρόσθετα, σε έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα για την περίοδο 1991-2016, διαπιστώθηκε ότι από τους 31 καταγεγραμμένους θανάτους των χρυσαετών από ανθρωπογενή αίτια, μόνο ένα περιστατικό σχετιζόταν με ανεμογεννήτριες (πηγή: ask4wind.gr).

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)aboenergy.com