Φωτοβολταϊκό πάρκο Κοσσός / 7 MWp

Φωτοβολταϊκό πάρκο Κοσσός

 

Όνομα Κοσσός
Θέση τοπική κοινότητα Εξοχής, Δ.Ε. Ευλάλου, Δήμος Τοπείρου
Έκταση εγκατάστασης 122 στρέμματα
Ισχύς 6.96696 MWp
Συστήματα στήριξης Σταθερού προσανατολισμού
Σύνδεση στο δίκτυο Στην Μέση Τάση
Σε εμπορική λειτουργία Από το 2019

 

Επικοινωνία

Spyridon Papalamprou

Σπυρίδων Παπαλάμπρου

Tel. +30 210 674 04 58
spyridon.papalamprou(at)abo-wind.com