Töissä ABO Windillä

Me abolaiset olemme innostuneita uusiutuvan energian tarjoamista mahdollisuuksista. Meitä motivoi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävien energiaratkaisujen kehittäminen. Mielenkiintoiset hankkeet, merkityksellinen työ ja kansainvälinen yhteistyö motivoivat meitä työskentelemään tavoitteidemme eteen. Pidämme tärkeänä ylläpitää suvaitsevaista ja avointa työyhteisöä, johon kaikki mahtuvat mukaan.

Tutustu ABO Windin uramahdollisuuksiin 

 

Meillä viihdytään töissä

Toimimme eri alojen ammattilaisista koostuvassa tiimissä jatkuvasti kehittyvässä työyhteisössä. Panostamme työntekijöiden kehittämiseen tarjoamalla monipuolisia työtehtäviä ja koulutusmahdollisuuksia. Työskentelemme mielenkiintoisten ja haastavien projektien parissa ja haluamme myös juhlia saavutuksia yhdessä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia työntekijöillemme.

Työntekijöidemme hyvinvointi sekä työn ja yksityiselämän tasapaino ovat meille erittäin tärkeitä. Meillä on käytössä joustava työaikamalli ja etätyömahdollisuus, joiden tarkoituksena on tukea erilaisia elämäntilanteita ja haluttuja työoloja koko työuran ajan. Tarjoamme työntekijöillemme lisäksi erilaisia työsuhde-etuja, kuten työmatkalipun ja lounasedun, sekä kattavat työterveyspalvelut. Kannustamme työntekijöitämme pitämään itsestään ja terveydestä huolta myös vapaa-ajalla.

Fanny: Juristi

Fanny: Juristi

"Työtehtäviini kuuluu erilaisten asiakirjojen laatimista ja kommentointia sekä mm. kaavoitukseen, luvitukseen ja maanvuokraukseen liittyvien juridisten kysymysten selvittämistä. Teen paljon yhteistyötä hankekehittäjien, rakennus- ja sähköosastojen sekä taloushallinnon kanssa, ja parhaat ideat syntyvätkin yleensä vaihtamalla ajatuksia poikkitieteellisessä seurassa. ABO Wind on työnantajana erittäin reilu ja joustava. Työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista pidetään huolta ja joustoa löytyy työn yhteensovittamiseksi erilaisiin elämäntilanteisiin." 
Patrick: Rakennusosasto

Patrick: Rakennusosasto

"Valitsin ABO Windin, koska yhtiöllä on kokemusta ja osaamista uusiutuvan energian hankkeiden kehittämisestä ja rakentamisesta pitkältä ajalta sekä Suomessa että globaalisti. Rakennustyömaan ollessa käynnissä työtehtäviini kuuluu paljon työmaalla oloa katselmoiden, havainnoiden ja suunnitellen. Päiviäni täydentävät kokoukset ja työmaan dokumentointiin liittyvät työt. ABO on työnantajana reilu ja kannustava ja töissä on mukavan avoin ilmapiiri."

Yhteyshenkilö

Sanna Havukainen

Tel. +358 40 197 5309
sanna.havukainen(at)abo-wind.fi

Tutustu myös