ABO Wind pystytti tähän mennessä korkeimmat tuulimittausmastonsa

Tuulimittausmaston pystytys Laitilassa

(Helsinki 10. joulukuuta 2020) ABO Wind on pystyttänyt kaksi historiansa korkeinta tuulimittausmastoa. Laitilassa ja Kannonkoskella sijaitsevat mastot ovat kumpikin 180 metriä korkeita. Kannonkoskella tuulen nopeutta on mitattu lokakuusta ja Laitilassa marraskuusta lähtien. Mittausten perusteella voidaan laskea luotettavasti tuottoennusteet jopa 300 metriä korkeille tuulivoimaloille.

”Tekninen kehitys mahdollistaa entistä korkeammat ja tuottavammat voimalat ja me valmistaudumme tulevaan hakemalla luvat korkeammille voimaloille kuin mitä vielä on tarjolla” Aapo Koivuniemi, ABO Wind Oy:n toimitusjohtaja kertoo. ”Esimerkiksi nyt voimme hakea luvat 300 metrisille voimaloille, joiden napakorkeus on 180 metriä, vaikka tällaisia ei vielä ole markkinoilla.” Tällä hetkellä maatuulivoimalat ovat noin 240 metriä korkeita ja niiden napakorkeus on 130-160 metriä.

Tämän kokoisille voimaloille ABO Windin vanhat, 140 metriä korkeat mittausmastot olivat riittävät. ”Tähän asti olemme käyttäneet myös lidar-mittalaitteita tuulen nopeuden mittaamiseen 180 metrin korkeudessa. Tämä on monimutkaisempaa ja epävarmempaa”, Koivuniemi kertoo. Mittaukset ovat perusta tuulivoimapuistojen kannattavuuden ja rahoitusmallien laskelmille, joten tarvitaan mahdollisimman tarkkoja arvioita. Tämän takia ABO Wind päätyi kokoamaan kolmesta 140 metrisestä mastosta kaksi 180 metristä mastoa, ”Näillä mastoilla saamme mitattua tuulia juuri tarvitsemallamme korkeudella”.

Ge:Net -yritys pystytti kaksi mittausmastoa hissimenetelmällä. Ensin kaksi noin kuuden metrin korkuista tornin osaa asennetaan paikoilleen kaivinkoneen avulla. Sitten seuraava osa nostetaan asennusvinssin avulla ylös ja ruuvataan kiinni. Asennusvinssi siirtyy uuden elementin päälle ja nostaa sieltä seuraavan osan ylös. Tällä tavoin tuulimittausmasto voidaan pystyttää osa kerrallaan. ”Tässä pystytystavassa on monia etuja”, mittauksista vastuussa oleva Heye Schmidt-Bergemann kertoo. ”Kun emme käytä helikopteria pystytyksessä, säällä ei ole niin suurta merkitystä. Emme myöskään tarvitse hätälasku- tai lastausalueita ja ennen kaikkea pystytys sujuu hiljaisemmin.”

”Uskon, että käytämme näitä mastoja tulevaisuudessa yhä useammin”, kertoo Aapo Koivuniemi. ABO Wind tekee hankekehitystä myös sisämaassa, jossa on paljon potentiaalia. Tuulet ovat sisämaassa heikompia, joten tarvitaan korkeammat voimalat ja korkeampia mittausmastoja varmistamaan kannattavat tuuliolosuhteet. ”Korkeat voimalat voivat kuitenkin hyvin todennäköisesti kompensoida sen, että tuulet ovat sisämaassa hieman heikommat” Aapo Koivuniemi sanoo. Pian mittausmastot varmentavat tämän tiedon.

 

Lataa lehdistökuva

Yhteystiedot

Aapo Koivuniemi

Aapo Koivuniemi

Tel. +358 50 52 15 573
aapo.koivuniemi(at)abo-wind.fi