ABO Wind Polska

ABO WIND Polska sp. z o.o. swoją aktywność na terenie Polski rozpoczęła w 2017r. Nasze główne biuro zlokalizowane jest w centrum kraju, mieście Łódź, skąd razem z wysoko wykwalifikowanym zespołem szczecińskim, wrocławskim oraz warszawskim rozwijamy kompleksowo inwestycje odnawialnych źródeł energii.  Jako Inwestor projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie etapy rozwoju inwestycji;  od oceny lokalizacji, planowania, inżynierii i finansowania, po budowę, podłączenie do sieci i zarządzanie operacyjne. W chwili obecnej rozwijamy projekty o łącznej mocy 1 GW.

ABO Wind Polska należy do grupy kapitałowej ABO WIND AG, jednego z liderów z sektora odnawialnych źródeł energii obecnego od 1996r. w szesnastu krajach rynku światowego. Spółka zbudowała w tym czasie portfel projektów z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 4GW łącznej mocy operujących inwestycji.

Farma wiatrowa w Donaborowie

Farma wiatrowa Donaborów o łącznej mocy 20,4 MW, to inwestycja zlokalizowana w południowej części województwa wielkopolskiego, na obszarze dwóch gmin Baranów oraz Kępno. W jej skład wchodzi dziewięć turbin marki Siemens Gamesa SG114, na wieżach 93m i 125m. Dzięki ścisłej i owocnej współpracy z Generalnym Wykonawcą firmą ONDE, a także wszystkich zainteresowanych Stron, inwestycja została z sukcesem uruchomiona w 2022r. Wygrana akucja w grudniu 2019r. na sprzedaż energii OZE w Polsce, pozwoli na zasilenie i dywersyfikację źródeł energii w naszym kraju.

Produkcja czystej energii

Solar

ABO Wind działa w synergii ze środowiskiem; każda inwestycja jest prowadzona pod kuratelą ekspertów środowiskowych i dostosowywana do możliwości, ograniczeń i lokalnych potrzeb . Zakres monitoringu środowiskowego analizowany jest w zależności od lokalnych uwarunkowań przyrodnicznych; jednak zawsze jest to proces wielomiesięcznych obserwacji aktywności oraz siedlisk zwierząt i roślin. Kompleksowe dane wynikowe z monitoringów środowiskowych opracowywane przez ekspertów są oceniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) jako organu ochrony przyrody i organy które ostatecznie decydują o kształcie i zakresie realizacji farmy fotowoltaicznej w zgodzie ze środowiskiem. 

 

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Energetyka odnawialna w Polsce

Komisja Europejska opublikowała w 2021 r. pakiet kilkunastu aktów prawnych pod szyldem Fit for 55, w celu podjęcia działań służących realizacji neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do 1990 r. W celu wypełnienia zadań europejskich, a także poprawy jakości powietrza w kraju oraz rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną Polska dokanała założeń, które w zależności od podjętych działań, regularnie będą aktualizowane. Dokumentem opisującym krajowe możliwości jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040). W zakresie odnawialnych źródeł, przyjęto następujące cele: udział węgla w produkcji prądu w 2030 r. nie więcej niż 56%; 32% produkcji krajowego prądu do 2030 r. z wykorzystaniem OZE, głównie za sprawą elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Fundamentem transformacji energetycznej Polski będzie rozwój OZE i postępująca redukcja emisji CO2. Rozbudowa niezależnego systemu zaopatrzenia w energię przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej naszego kraju.

Nasz zespół

Członkowie Zarządu
Klaus Pötter

Klaus Pötter

Wiesbaden

 

Oliver Metten

Oliver Metten

Wiesbaden

 

Dział rozwoju projektów
Aleksandra Koska

Head of Development

Aleksandra Koska

Warszawa

Bartosz Kokocinski

Senior Project Manager Wind / Solar

Bartosz Kokocinski

Szczecin

Jakub Siembieda

Project Manager Wind / Solar

Jakub Siembieda

Łódź

Juliusz Broniecki

Project Manager Wind / Solar

Juliusz Broniecki

Wrocław

Anna Wolińska

Project Manager / Attorney at Law

Anna Wolińska

Łódź

Karolina Budziak-Sobierajska

Junior Project Manager

Karolina Budziak-Sobierajska

Łódź

Aleksandra Szkudlarek

Junior Project Manager

Aleksandra Szkudlarek

Łódź

Marcin Sładkiewicz

Junior Project Assistant

Marcin Sładkiewicz

Szczecin

Dział księgowości i administracji 
Martyna Dyduch

Head of Accounting, Administration and HR

Martyna Dyduch

Łódź

Anna Bujakowska

Office Manager/ Accounting Specialist

Anna Bujakowska

Łódź

Kinga Majewska

Expert Office Administration

Kinga Majewska

Łódź

Dział inżynierii elektrycznej

Electrical Engineer

Maciej Frydrych

Łódź

 

Znaczący wzrost zapotrzebowania na zieloną energię

Energia odnawialna w Polsce z roku na rok rozwija się coraz intensywniej. Rozwój cywilizacji oraz samoistny wzrost potrzeb człowieka, w tym wzrost zapotrzebowania na energię doprowadza do powolnego, ale postępującego wyczerpywania się tradycyjnych paliw kopalnych. Na szczęście popularność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) rośnie także w Polsce. Fotowoltaika i turbiny wiatrowe będą dostarczać nie tylko coraz tańszą energię, ale dzięki dalszemu rozwojowi energetyki odnawialnej również w sposób stabilny.

Siedziba spółki:

ABO Wind Sp. z o.o.
Centrum Biznesowe Balle,
ul. Sienkiewicza 72
Łódź
90-318

info@abo-wind.pl

Tel.  +48 884 262 202