ABO Wind Polska

Firma ABO Wind jest jednym z liderów rynku europejskiego w zakresie rozwoju projektów w sektorze energetyki odnawialnej. Od 1996 roku firma założona w Niemczech, przyłączyła do sieci w całej Europie około 700 elektrowni wiatrowych i słonecznych o mocy około 1500 megawatów. Ponad 900 pracowników na całym świecie pracuje nad planowaniem, finansowaniem, budową, eksploatacją i serwisem instalacji zapewniających zrównoważone dostawy energii.

Firma ABO Wind jest aktywna w Polsce od 2017 roku. W biurze zlokalizowanym w Łodzi nasi pracownicy zajmują się rozwojem projektów oraz utrzymują ścisłe kontakty z naszymi regionalnymi partnerami. Część zespołu pracująca w Niemczech, zajmuje się projektowaniem, finansami oraz działaniami strategicznymi firmy.

Informacja dla właścicieli gruntów

Czy jesteś właścicielem nieruchomości, która nadaje się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii? Zawsze szukamy ciekawych lokalizacji dla parków wiatrowych i słonecznych. ABO Wind ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i realizacją projektu. Jako właściciel nieruchomości korzystają Państwo z godziwych czynszów. Chętnie omówimy z Państwem dalsze szczegóły osobiście.

Energia wiatrowa

W ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi, władzami i mieszkańcami, ABO Wind podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu rozwoju i realizacji farm wiatrowych. Począwszy od umów dzierżawy gruntów, a skończywszy na dostawie projektu "pod klucz". Każdym zadaniem zajmują się doświadczeni członkowie zespołu z odpowiednich działów firmy takimi jak: planowanie, ocena lokalizacji, finansowanie, inżynieria lądowa i elektryczna, zakup turbin, ocena oddziaływania na środowisko, budowa i nadzór.

Energia słoneczna

Firma ABO Wind opracowuje projekty i realizuje instalacje fotowoltaiczne (PV) na całym świecie. Usługi naszej firmy sięgają od studiów wykonalności, oceny terenu, analiz ekonomicznych i technicznych po inżynierię, uzyskanie stałego finansowania i realizację. Inżynierowie ABO Wind zarządzają, monitorują i koordynują wszystkie aspekty związane z budową i podłączeniem do sieci danej instalacji. Dbają oni o przestrzeganie wszystkich zasad, norm jakościowych i specyfikacji.

Uczciwy partner

Firma ABO Wind z powodzeniem współpracuje z partnerami takimi jak lokalne spółdzielnie energetyczne, współpracownicy rozwojowi i przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnych projektów. Firma nabywa i sprzedaje projekty na wszystkich etapach rozwoju. Oferujemy nasze doświadczenie i nawiązane relacje biznesowe z bankami, inwestorami i producentami, aby każdy projekt zrównoważonej energii stał się sukcesem. Angażujemy do naszych działań również zewnętrznych interesariuszy, zapewniając przejrzystą komunikację i różne możliwości lokowania kapitału w zakresie inwestycji finansowych.

Nasze projekty w Polsce

 

 

 

 

Tło dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

Energetyka odnawialna w Polsce

Polska ma dobre predyspozycje dla rozwoju energatyki odnawialnej. Szczególnie na wybrzeżu istnieją bardzo dobre warunki dla farm wiatrowych. Równie warte uwagi są lokalizacje parków wiatrowych i słonecznych w głębi kraju.

Jak dotąd Polska jest nadal uważana za kraj węgla. Około 80 procent branży energetycznej jest od niego zależna. Udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii pierwotnej wynosił na koniec 2018 roku 14,31 procent - dominującym źródłem energii odnawialnej jest bioenergia.

Ustawa odległościowa jest dużym wyzwaniem

Wiatr i energia słoneczna nie są jeszcze zbyt dobrze rozwinięte. Główną przeszkodą w rozwoju energetyki wiatrowej jest restrykcyjna ustawa odległościowa: minimalna odległość od budynków mieszkalnych musi wynosić co najmniej 10 razy więcej niż wysokość turbiny wiatrowej. Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) oznacza to, że 99 procent gruntów nie spełnia kryteriów umożliwiających lokalizację turbin wiatrowych. Nawet w mniejszym stopniu wykorzystywany jest potencjał energii słonecznej.

Znaczący wzrost zapotrzebowania na zieloną energię elektryczną

Pomimo tej trudnej sytuacji, polski rząd chce zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 27 procent do 2030 roku. W 2019 roku zdecydowaną większością głosów w parlamencie i senacie została przyjęta nowelizacja ustawy. Decydujące znaczenie dla tej decyzji miały trzy główne czynniki: wymagania UE, wzrost cen paliw kopalnych oraz niepewność dostaw gazu z Rosji. Pierwsze efekty tej reorientacji można było dostrzec w ostatnim działaniu na rzecz energetyki odnawialnej pod koniec 2019 roku: wolumen zakupionej od lądowych elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych energii był ponad dwukrotnie wyższy niż w ubiegłorocznej rundzie aukcyjnej.

Siedziba spółki:

ABO Wind Polska Sp. z o.o.
Centrum Biznesowe Balle,
ul. Sienkiewicza 72
Parter
Łódź
90-318
Polska

info(at)abo-wind.pl

Tel.  +48 884 262 202

 

Spółka zależna 
ABO Wind AG
Unter den Eichen 7 · 65195 Wiesbaden · Niemcy
+49 611 267 650 
kontakt(at)abo-wind.de
www.abo-wind.com

Nasz zespół

Aleksandra Koska

Aleksandra Koska

Head of Development

Bartosz Kokocinski

Bartosz Kokocinski

Senior Project Manager Wind / Solar


Jakub Siembieda

Jakub Siembieda

Project Manager Wind / Solar

Juliusz Broniecki

Juliusz Broniecki

Project Manager Wind / Solar


Anna Wolińska

Anna Wolińska

Project Manager / Attorney at Law

Karolina Budziak-Sobierajska

Karolina Budziak-Sobierajska

Junior Project Manager


Aleksandra Szkudlarek

Aleksandra Szkudlarek

Junior Project Manager

Marcin Sładkiewicz

Marcin Sładkiewicz

Junior Project Assistant


Maciej Frydrych

Electrical Engineer

Martyna Dyduch

Martyna Dyduch

Head of Accounting and Administration Team


Anna Bujakowska

Anna Bujakowska

Office Manager/ Accounting Specialist

Katarzyna- Chojnacka Łukomska

Katarzyna Chojnacka-Łukomska

Office Manager/Administration Specialist


Kinga Majewska

Kinga Majewska

Expert Office Administration